A Magyar Taoista Egyház

A Magyar Taoista Egyház a Lü Dongbin (呂洞賓) Halhatatlan által alapított irányzatot, a Teljes Valóság Iskolát (Quanzhen, 全真), és a Kunlun (崑崙) hagyományt képviseli. Ezen irányzatok Tanításai szerint az ember három részből áll, melyek mindegyikét művelni kell a teljes megvalósítás érdekében. Ez a három az Életerő (Jing), az Életenergia (Qi) és a Szellem (Shen). A művelés kezdetén a testet kell rendezni, mivel az jelentősen befolyásolja tudatállapotainkat. Egy legyengült test magával ragadja annak Szellemét, és így az képtelen lesz felemelkedni.

A test rendezésére a Zhang Sanfeng (張三丰) által ránk hagyományozódott művészetet, a Taijiquant, és a Tian Dao (天道) belső gyakorlatait használjuk. Az alapok megteremtése után a belső alkímia rendszerét tanulmányozzuk, főképp a Teljes Valóság hagyomány egyik nagy Tanítójának, Zhang Boduannak (張伯端) a módszerei által. Ezen a szinten meditációs, vizualizációs és belső energetikai gyakorlatokat végzünk. A Tanítások szerint csupán e két alap megteremtése után emelhetjük Szellemünket magaslatokba, és találkozhatunk a Halhatatlanokkal a Mennyek Birodalmában. Itt egyesülhetünk a Teljes Valósággal, a teremtés Őseredendő Princípiumával, mely a megvalósítás végső foka.

A Magyar Taoista Egyház rendszeresen tart előadásokat és foglalkozásokat a kezdeti műveléshez, mely alkalmak során megismerhetjük a Teljes Valóság irányzat Tanításait és gyakorlatait. Egyházunk céljául tűzte ki a taoizmus világi gyakorlók által megalapított irányzatának szabad közreadását, a gyakorlatok vezetését és az alapítók által szerzett szentiratok teljességének magyar nyelven való elérhetővé tételét.

Egyházunk szimbóluma a Wudang-hegy lábánál lévő Xuan Yue Men, a Titokzatos Bérc Kapuja. Ezzel a kapuval kezdődik a Wudang-hegység taoista fellegvára. A kapu a felujítás előtt:

Közösségünk értékrendszere

Közösségünk legfőbb értékét a Dao adja.

"A Dao szülte az Egyet, az Egy szülte a kettőt, a kettő szülte a hármat, s a három szülte az összes létezőt.” - Laozi

A Dao saját maga által létező, ezért megnyilvánulás előtti. Ő maga mozdulatlan, állandó és mindenütt jelenlévő. A Dao a teremtés, ezért felelős minden létezőért, Ő minden létezés alakja. Minden formában jelen van, általa működik. Az elme nem képes felfogni, az emberi megértésen túl van.

„A Dao testesíti meg az Eget és a Földet, ennélfogva meg tudja szülni őket. Az Ég és a Föld megtestesíti a tízezer miriád dolgot, ennélfogva táplálni tudják az egész teremtést. A sokszínűségük ellenére minden dolog tartalmazza a Dao szikráját. A Dao üres és forma nélküli. Amikor azonban a Dao megszüli a dolgokat, kibontakozik a szerkezet és a forma. Így a forma a Dao lakóhelye, a Szellem pedig a működése. Minden dolog a Nagy Végsőben (TaiJi) megtestesülő mozgás és nyugalom körforgását követi. Semmi nem távozik el a Dao alapelveitől.

A világegyetemen belül nincs semmi, ami nem követi a létezés egyes törvényeit, és nincs semmi, ami nem a Daót testesíti meg. Amikor a dolgok formát öltenek, irányultságokat fejlesztenek ki. Irányultságok kibontakozásával a formáknak érzéseik lesznek. Amikor befolyást nyernek az érzések, bizonyos cselekedetek be fognak következni. A Dao formákban nyilvánul meg. Így szaporodni tud és át tud alakulni. Nincs semmi, amivé a Dao nem tud válni, és nincs semmi, amivel nem tud összeolvadni. Bár a Sárkány és a Tigris fel van éledve, fegyelmet kell tanulnunk, és nem szabad a munkálkodásukhoz ragaszkodnunk.” – Dao Xuan Pian

A Daónak négy megnyilvánulása van:

  1. Mindennek Forrása
  2. A Dao teremtő forrásának gyökere az Üresség természetéből fakad. Minden jelenség a Daóból születik és, összetartó erejének megszűnése után, oda is tér vissza. Minden dolog (növények, állatok, emberek, hegyek, folyók, szél, stb.) fel van ruházva a Dao Párájával, minden teremtés Életerejével. Amikor bőséges és erős bennünk az Életerő, akkor egészségesek vagyunk; amikor gyenge, megbetegszünk; és amikor teljesen szétszóródott, meghalunk.

  3. Változtató
  4. Mert a jelenségeket – azok megszületése után – szüntelen változásban, alakulásban tartja. A Föld és az Ég között a Változás közvetlenül hat, végtelenül teremtve a létet. A Nagy Kozmoszban semmi sem örök.

  5. Rendező
  6. Mert a jelenségekre ható  változás nem véletlenszerűen, hanem meghatározott rendező elv szerint történik. Teremti, rendezi az egész világegyetemet, bár Ő ennek nem képezi a legkisebb részét sem, mégis mindenütt jelen van eredendő tisztaságával, önzetlen nyugalmával. A Dao először erényként nyilvánul meg, mint az Életerő mérhető ereje. Ez támogatja és hozza helyre a világ működését, mélyen átitatva az Életet a Dao fényének sugarával.

  7. Összhangba Hozó
  8. Mert a jelenségeket egymástól nem elválasztva, hanem egymással összhangban alakítja. 

Tartalom átvétel