A Wùzhēn piān (悟真篇) címének fordításai és a mű felépítése

A Wùzhēn piān (悟真篇) Zhang Boduannak (張伯端), a Song-dinasztiabeli belső alkimistának a fő műve. Alábbiakban megismerkedhetünk a mű címének lehetséges fordításaival és felépítésével.

A mű címe

(wù)

Jelentése: felfogni, megérteni, ráébredni, tudatába kerülni. Egyben a csan/zen buddhizmus egyik központi fogalma is, mely egyfajta tiszta tudati élményre utal (japán kiejtésben: szatori).

(zhēn)

Jelentése: igazi, valódi, valós, valóság, hiteles, tökéletesség. Központi taoista fogalom, találkozhattunk már vele például a zhēnrén (真人) szóösszetételben (jelentése: valódi ember), ami a xiān (仙, halhatatlan) kifejezéssel egyenértékű, így a taoista művelést beteljesített gyakorlóra utal.

(piān)

Jelentése: fejezet, szakasz, esszé, cikkely, írásmű.

A mű címe tehát egy kulcsfontosságú buddhista és taoista kifejezést foglal magában, jelezve ezzel az olvasónak, hogy a szerző mind buddhista, mind taoista oldalról közelíti meg témáját. Ez a "kettősség" érhető tetten a mű felépítésében is (lásd lejjebb). Fentiek értelmében a mű címének lehetséges fordításai a következők:

 • Esszék az igazság megértéséről (Davis és Chao 1939)
 • Fóliánsok a tökéletesség felfogásáról (Boltz 1987)
 • Ráébredés a tökéletességre (Kohn 1993)
 • A valóság megértése (Cleary 1997, Wong 1997)
 • Fejezetek a valódira ébredésről (Crowe 2000)
 • Fejezetek a tökéletességre ébredésről (Komjathy 2004)
 • Esszé az igazság felismeréséről (Bertschinger 2004)
 • Ráébredés a valóságra (Pregadio 2009)

A mű felépítése

I. könyv: Közvetlen magyarázat

Ez a szakasz tartalmazza a belső alkímiai folyamat leírását a jellegzetes taoista kifejezésekkel (pl. Valódi Ólom, Valódi Higany, Tigris és Sárkány stb.).

 1. rész: 16 vers, mely az Elixír Yin és Yang összetevőinek teljességére utal (2x8=16, így mind az Ég Előtti, mind az Ég Utáni nyolc guát felöleli).
 2. rész: 64 vers, mely a Yijing 64 hexagramjához kapcsolódóan az alkímiai folyamathoz szükséges Gyógyíreket veszi sorra.
 3. rész: 18 vers, melynek felosztása a következő
 • 1 vers, mely az Egységet jelképezi,
 • 12 dal, mely a Tüzelési Folyamat 12 fázisát mutatja be,
 • 5 vers az Öt Változó Állapot jelképezésére.

II. könyv: Külső gyűjtemény

Ez a szakasz főleg buddhista kifejezésekkel magyarázza az alkímiai folyamatot (pl. Buddha teste, három világ stb.).

 1. rész: 4 vers
 2. rész: Különféle versek
 3. rész: 12 vers

 

Felhasznált irodalom

A mű felépítésére (2. oldal) és címének értelmezésére (5. oldal) vonatkozó részek forrása: http://www.goldenelixir.com/files/Introduction_to_Awakening_to_Reality.pdf

A mű címének eddigi angol fordításai megtalálhatóak itt: http://en.wikipedia.org/wiki/Wuzhen_pian