A Víz Sárkány szerepe a sorselemzésben

Miskolcon a Lampion-ünnepen egy előadás hangzott el a négypilléres sorselemzésről, illetve a 2012-es év születési képletre gyakorolt hatásairól. Ennek összefoglalását olvashatjátok itt.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, néhány elterjedt tévhit tisztázásra szorul a kínai asztrológiával kapcsolatban. A kínai zodiákus nem valódi csillagképeket, hanem úgynevezett születési képmásokat (生肖 sheng xiao) szerepeltet különféle állatokkal ábrázolva. A „sárkány” nem a Sárkány csillagképre utal tehát, hanem csupán egy szemléltető eszköz. Általában valamilyen fejlődési időszakkal, csillagászati vagy kozmológiai eseménnyel kapcsolatos elvont asztrológiai fogalmak húzódnak a néphit állatképei mögött. Az adott időszakban megnyilvánuló hatások jellegzetességei hasonlatosságokat mutatnak bizonyos állatokkal, így az egyszerű ember könnyebben fogalmat alkothatott az Égi hatásokról, ráhangolódhatott, felkészülhetett a várható szerencsére és balsorsra. Például a Sárkány időszakokban olyan hatások jellemzőek, amelyeket leginkább a sárkány lényéhez kötődő tulajdonságokkal lehet szemléltetni.

A négy pillér az időben megnyilvánuló qi leképezése egy adott év, hónap, nap és kettősóra „oszlopaival”. Minden pillér két részből áll: felső részük az Égre, avagy Mennyekre; alsó részük a Földre utal. Ezek meghatározott párban állnak és a 60-as ciklust követik.

A pillér „felső” részei yin ill. yang jelzővel ellátott és az öt változási állapot – fa, tűz, föld, fém, víz – neveivel illetett tiszta és osztatlan qi-re utalnak. Ez a qi a tettekben megnyilvánuló lehetőségek, az érzékelhető, felszínen zajló események, a nyílvánvalóvá vált, felszínre hozott képességek mintázatát határozza meg. Ezért úgy nevezik: Égi Cselekvő (天干 Tiān Gàn). Tíz Égi Cselekvőt különböztetünk meg: 5 elem x 2(yin és yang változataik). A 2012-es év pillérében ez a 壬 (Rén), azaz a Yang Víz.

Az állatjegyekkel is jelölt „alsó rész” egy összetettebb minőséget fejez ki. Ez a qi az Égi párja kibontakozásának, megnyilvánulásának körülményeit, feltételeit határozza meg. Tulajdonképpen a cselekvés, a tettek támaszaként szolgál – így neve: Földi Támasz (地支 Dì​ Zhī). 12 Földi Támasz van, így egy év során a 12 hónap alatt, egy nap során pedig a 12 kettősóra alatt tesznek meg egy teljes kört. Ezek a felszín alatt zajló történésekről, a lélek mélyén rejlő, kibontakozásra váró lehetőségekről, képességekről adnak tájékoztatást. Összetett minőségek: a 2012-es év pillérében szereplő 辰 (Chén), azaz közkeletű nevén a Sárkány, például

 • elsődlegesen, leghangsúlyosabban a (, Yang Föld) tulajdonságait tükrözi, mert átmenetet képez két évszak, illetve a keleti és a déli jegycsoport tagjai közt;
 • jelen van még benne a 乙 (, Yin Fa), de ez a Fa qi inkább lecsengő, a munkája gyümölcsét élvezve megpihenő minőséget tükröz;
 • továbbá a mélyében raktározza a 癸 (Guǐ, Yin Víz) minőséget is, a Víz mélységes kútjaként szolgál.

 

Tehát amiket állatjegyekként ismerünk, ugyanúgy az öt változási állapot összetett kifejeződései yin és yang tekintetében, csak összetettebb módon: egy-, két- vagy háromféle hasznosítható, kiaknázható gyökérből tevődnek össze – a hagyomány szerint ezek szemléltetik az Ember szintjét.

 

A Sárkányról

Maga a sárkány, illetve hozzá szorosan kötődő kígyó hullámzó, tekeredő alakja több kultúrában az ősi vizek hatalmának kettős természetét jelképezi: egyszerre életadó s pusztító. Az ókori görög mitológia sárkányai a föld mélyében élő lények, a termékenység urai, misztériumok ismerői voltak, többnyire kincseket vagy szent forrást védelmező őrzőszellemként szerepeltették őket. A tengerben élő viziszörnyeket, a ceteket is sárkányszerűen ábrázolták. A kereszténység térhódításával a bibliai kígyó ármányos és gonosz képzetével mosódott össze mindez, így mondaköre kiegészült, módosult a legyőzendő bűnök, sötét ártalmak motívumával, a pokolbéli tűz rettentő képével. Érdekes módon, élőhelyeként néhol megtartották a vízi közeget (ld. Sárkányölő Szent György legendáját, ahol a sárkány egy tóban él; vagy a ceteket a Zsoltárok könyvében). Az ősi lényeg a sárkányos mesékben is részben tetten érhető: a szűzlányok feláldozása a víz termékenységi aspektusára, a hős küzdelmei a víz megtisztító szertartására utalhatnak.

A kínai hitvilág számtalan sárkányfajt különböztet meg, de valamilyen formában itt is általában kötődnek a vízhez. Hatalmuk van az időjárás fölött, viharokat irányítanak, ők mozgatják a vizeket, ők felelnek a vízesések alázúdulásáért, a folyók folyamlásáért, a tengerek áramlásaiért, s gyakran jelennek meg hatalmas, kavargó víztölcsérként. Ezek legnépszerűbbje ugyancsak a természet éledését tükröző, mennydörgő és felvillanyozó, életre gerjesztő erőt képviseli; 辰 Chén, mint a szoláris év harmadik hónapja, a yang qi megmozdulásával együtt járó rázkódást, rengéseket s mennydörgéseket is jelent. Hűen tükrözi ezt a Változások könyve, amelynek 43. Jele, az Áttörés (夬 Guài) ehhez a hónaphoz kapcsolódik – a kommentárokban gátakat áttörő áradáshoz, felhőszakadáshoz hasonlítják, úgy írják le mint hosszan felgyülemlett feszültségek levezetését.

Az igazi tavasz kezdeteként is számon tartott Szent György napját (április 24. – a kínai Sárkány-hónap közepe!) kísérő mennydörgés fontos eleme a magyar néphagyománynak, a bő termés előjelének tekintették. Érdekes kapocs kelet és nyugat közt e szent kapcsán az, hogy a Földünket behálózó Szent György-vonalakat az ősi kínai földtudományban sárkányereknek (龍脈 lóngmài) nevezték. Jelképes értelemben és analógiaként sokszor utalnak a sárkányokra a Fengshuiban: a változatosan tekervényes tájban, a hullámzó hegyvonulatokban a régiek látták e mennyei lények megnyilvánulását, nem ritkán az egyes terepformákat a sárkány különböző testrészeiként ábrázolták. Az otthon kialakítására ideális, virágzóan termékeny helyet sárkányvacoknak, a sárkány barlangjának (龍穴 lóngxué) nevezik az ősi írások.

A hónapok közül minden évben nagyjából az áprilist fedi le, a kettősórák közül pedig minden nap a reggeli 07:00-09:00 (az ébredés, és aktivitás megindulásának órája) áll a Sárkány fennhatósága alatt.

 

A Yang Vízről

Az Égi Cselekvők már a legkorábbi kínai írásemlékeken, a Shang-kori (i.e. III. évezred) jóscsontokon is megjelentek,  a qi égi körforgását igyekeztek általuk nyomon követni, rendszerbe szervezni a mozgásba lendülés és nyugvás, a tágulás-távolodás és összehúzódás-közeledés elvein keresztül. Képjeleik ezeket a fejlődési-átalakulási mozzanatokat tükrözik. A Yang Víznek is nevezett 壬 Rén olyan qit képvisel, amelyet mélyen belül táplálnak, akár a várandós anya a magzatát – ősi írásképe is egy teherrel (工) megrakott embert (vagy belül összpontosuló dolgot) ábrázol. A belső tartalékokat, a mélyen elraktározott, megvalósításra kész erőt is jelentheti. Elemi lényege tehát a bensőből és a mélységből fakad, ahonnan vissza se nézve folyamatosan áramlik. Ha akadályokba ütközik, nem torpan meg, de kiönthet medréből, hogy utat találjon a továbbáramláshoz. Mindezt alapvetően erőlködés és habozás nélkül, a lehetőségeket keresve, folyton a legkisebb ellenállás felé mozdulva teszi. „Nincs lágyabb, mint a víz, mégis a köveket kivájja” – tartja a mondás.

 

A Víz Sárkány év hatásai a születési képletre

A születési képlet a születés pillanatában, az első lélegzetvétellel magunkba szívott qi tulajdonságait ábrázolja az öt változási állapot tükrében. Az egyént az i.sz. 900-as évekig a születés éve határozta meg, ám ekkor Xú Zǐ Píng 徐子平 sorselemző felismerte, hogy a születés napjával elemezve a képleteket pontosabb, valószerűbb képet lehet kapni. Így lett a képlet középpontja a Nap Mester (日主), amely a születés napjának cselekvő, tevékeny qije. A képlet többi része a Nap Mester környezete, ami szemlélteti annak erejét, stabilitását, támogatottságát, gátoltságát, teljesítőképességét, kibontakozási lehetőségeit stb. Az év pillére inkább az első benyomásokat, az első találkozásra leszűrt jellemzőkről adhat tájékoztatást. A születés pillanatában a Nap Mestert érő hatások meghatározóak az egész életre, ezek jelentik az alapot a későbbi időszakokhoz. Ezekből olvashatóak ki az egyén alapvető személyiségjegyei, viselkedésmintái és hajlamai (akár egészségügyi, akár érzelmi szinten, akár a tevékenységeket, szokásokat illetően), valamint az élet különböző területeihez, a különféle emberekhez s szerepekhez fűződő viszonya, hozzáállása.

Az alábbiakban először általánosabb, majd a 10-féle lehetséges Nap Mestert érő hatásokat olvashatjátok 2012-re. Nem szabad azonban elfeledni, hogy a következők nem a teljes képlet alapján történő kimutatások, csupán az egyén és az év általános hatásainak viszonyát, kölcsönhatását hivatottak megfogalmazni. A gyakorlatban a Sárkány évének hatása az egyéntől függően más-más területeken nyilvánulhat meg, lehet kedvező és kedvezőtlen is. A kockázatok és mellékhatások elkerülése érdekében, kérjük, keresse fel sorselemző tanácsadóját. :-)

 • Akiknek képletében szerepel mind a Tigris, mind a Nyúl, azok tapasztalhatnak egyfajta uralkodó, burjánzó Fa hatást. Akiknél csak az egyik állat van meg, azoknál nem alakul ki ez a hatás, csak bizonyos időszakokban.
 • Akik Yin Föld vagy Yang Föld napon vagy évben születtek, azokat a Sárkány évében valószínűleg (szexuálisan) vonzóbbnak fogják találni az emberek, ami lendületet adhat egy romantikus kapcsolat kialakításához vagy az emberek rajongását meglovagolva a népszerűséghez; a kapcsolat kedvező kimenetele azonban nem garantált.
 • Akik Majom, Patkány vagy Sárkány napon vagy évben születtek, azok a Sárkány évében spirituális élmények, misztikus tapasztalások érhetik, művészi vagy filozófiai készségeik felerősödhetnek.
 • A Kutya évében születettek számára változásokat hoz az nagyvilági élet területén, a társadalomban, nagyobb közösségekben betöltött szerepüket, tágabb környezetükkel (távoli rokonságukkal és ismerőseikkel) kapcsolatban. Felhalmozódó Földdel jár együtt a Sárkány és a Kutya találkozása, így a Föld túlsúlyba kerülhet, fontos tudatosítani a kiegyensúlyozott Föld tulajdonságait, hogy a diszharmonikus jellemzői ne váljanak akadállyá, teherré.
 • A Kakas évben születettek az előző, zaklatottnak mondható évhez képest valamelyest nyugalomra lelhetnek a Sárkányban. Fontos, hogy ne kényelmesedjenek túlságosan el, haladjanak előre, ne veszítsék lendületüket.
 • Akik képletében szerepel a Sárkány, azok hajlamosak lehetnek önvádlásra, önmaguk korlátozására, hibáztatására, önmaguk ellen harcolni – fontos, hogy az évi hatások ez irányú játékaiba ne menjenek bele, gyakoroljanak önfegyelmet, akaraterővel kerekedjenek felül a diszharmonikus érzelmeiken. Ez egy enyhe hatás, könnyen leküzdhető, viszont ha tápláljuk, megerősödhet.
 • Yang Fa napon születettek számára az év Vize hathatós támogatást biztosíthat, lendületet, lelki erőt adhat – ám erős sodrásában az egyénnek kell megtanulnia hajóznia: neki kell eldöntenie, hogy a kapott erőt miben hasznosítja. A Sárkány élettől duzzadó Földje, amit a Fa ural és a „markában tart”, remek anyagi lehetőségeket, jövedelmet, tulajdonuk gyarapodását jelez. Fontos azonban jól megválasztani, honnan is jön ez a pénz, hova is sodorja őket az áramlat, mert kikerülhet az irányítás a kezük közül. Az olyan Yang Fa napon születettek, akikben a Fa erőtlenebb, táplálásra szorul, azok számára 2012-ben javasolt a csapatépítés, közösségformálás, a közös törekvések előtérbe helyezése, és a körültekintés, mert ha egyedül rugaszkodnak neki nagy terveknek, könnyen elsodorhatja őket az ár. Önállóság és állhatatosság javasolt a karrierterveket illetően. Jó társadalmi pozícióba léphetnek ebben az évben, közösségekben jelentős szerepet láthatnak el. Yang Fa napon született férfiaknak szerelem lehetőségét is hozhatja, avagy a párjukkal mélyül el kapcsolatuk.
 • Yin Fa napon születettek elképesztő fejlődési lehetőségeket ragadhatnak meg, rengeteg ismeretre, tudásra és maradandó élményre tehetnek szert, s mindezt anyagilag is támogatják a körülmények. Mindehhez ébernek és határozottnak kell lenniük, mert a lehetőségek nem váratnak magukra, 2012 nem a tétovázás éve. Tehetségüket, főleg művészi alkotások terén, jövedelmező vállalkozásokban bontakoztathatják ki. Yin Fa férfiak számára a Sárkány elményült, kölcsönös megértésen alapuló szerelmet és hosszútávú kapcsolatok ígéretét jelentheti.
 • Yang Tűz napon születettek számára a Yang Víz összezördülésekkel járhat, növekvő terheket, kötelezettségeket, feladatokat és felelősségvállalásokat jelez. Persze, ha sikerül jól megélni e nehézségeket, az elismerés nem marad el, hivatali előrelépéssel is díjazhatják a kemény munkát. Fontos azonban, hogy a saját belső fény őrzése, nem szabad hagyniuk, hogy a körülmények játszanak érzelmeikkel, tanácsos fegyelmezettnek és kedvesnek maradniuk a kedvezőtlen időszakokban is, nem kivetíteni a sérelmeiket, panaszaikat, inkább megbecsülni és tisztelni szeretteiket, különös tekintettel édesanyjukra – így a vállalt terhek később meghozzák gyümölcsüket. Ne féljenek segítő kezet kérni és nyújtani, közös erővel megosztható a felelősség és eredményesebb lehet az év. Segítségükre lehetnek azok a tevékenységek, amikből lelkierőt, hitet meríthetnek.
 • Yin Tűz napon születetteknek eredményességet, teljesítőképességet hozhat az év, rátalálhatnak a hangjukra, hatalomra tehetnek szert, amivel kiemelkedhetnek. A könnyen jött elismeréssel, hírnévvel és tisztelettel azonban nem szabad visszaélniük, bölcsen kell használniuk, különben a hatalom uralja majd őket. Élvezzék, amit kaptak, de ne vágyjanak többre, mint amit megérdemelnek. Csak azzal dolgozzanak, ami az övék, és hagyják meg másnak, ami a másé. Becsvágyra hajlamosíthatják őket az évi hatások, megkérdőjelezhetik a hatalmon lévőket, esetleg mások babérjaira törhetnek. Ez elkerülhetetlenül is konfliktusokkal jár és többet veszthetnek, mint azt elsőre felmérni képesek – ezért fontos a bölcsesség és a meggondoltság. Tanácsos kivárni, felkészülni és csak akkor lépni, amikor eljött az idő a cselekvésre. Yin Tűz hölgyek számára a beteljesült szerelem lehetőségét hozhatja ez az év – ám fontos, hogy ne irányítsák párjukat, ne torzítsák hatalmi játszmává az édes együttlét lehetőségét.
 • Yang Föld napon születettek rokonlélekre lelhetnek a Sárkányban, az év számukra egy remek társulás, jövedelmező csapatmunka lehetőségét hozza, hasonló gondolkodású emberekkel összedolgozva pénzügyi gyarapodásra számíthatnak. A gazdagodás lehetősége mélyről jövő, de ha nem érzik magukat elég biztosnak és erősnek, a kútból feltörő víz elmoshatja őket. Azoknak, akikben kevés a Föld és a Fa, érdemes különösen odafigyelniük a helyes táplálkozásra és az alkoholfogyasztásra. Erős Földűek számára viszont szó szerint dőlhet a lé, ám fontos, hogy kockázatos ügyletekbe ne ártsák bele magukat, mert a könnyen jött vagyon könnyen oda lehet – a körültekintő választás nélkülözhetetlen a sikerhez.
 • Yin Föld napon születetteknek komoly vagyon hullhat ölükbe, ha jól helyezkednek – de fontos ügyelniük vetélytársaikra, nehogy kicsússzon a markukból a nyereség. Kellő eltökéltséggel, de mindvégig tisztességet gyakorolva és tudással felvértezve megőrizhetik előnyüket és élvezhetik a beérett gyümölcsöket. Yin Föld napon született férfiak rátalálhatnak a szerelemre, ám nem szabad habozniuk, mert elszalaszthatják az alkalmat. Yin Föld napon született nőknek ez az év egy olyan férfit hozhat az életükbe, aki nehezen elérhető és sok nő vesz körül. Hogy egymásra találjanak vágyott partnerükkel, saját belső értékeikre érdemes figyelniük, nem pedig a külsőségekre, így kialakulhat egy kedvező románc – de hiú reményeket nem tanácsos táplálniuk.
 • Yang Fém napon születettek csodálatos teljesítményt nyújthatnak, kibontakoztathatják tehetségüket, megmutathatják, mire képesek valójában. Önkifejezésük szívből jövő támogatásban részerülhet és alkotómunkával némi vagyonra is szert tehetnek. Akikben erős a Fém, azok egy békésebb, kényelmesebb évre számíthatnak, amelyben hátulról tolják, előlről pedig húzzák őket az erők. Ha lendületben maradnak, folyamatosan munkálkodnak, serénykednek, termékeny munkával megalapozhatják a szerencséjüket hosszú távra is. Yang Fém férfiak elé egy titkos imádót sodorhat vagy lassan, nehézkesen kibontakozó szerelmet ígérhet ez az év. Ha szeretnék megragadni a lehetőséget, segítsék párjukat kibontakozni, hagyják, hadd gondoskodhasson róluk. Akik nem szeretnének belebonyolódni egy ilyen viszonyba, mert már elkötelezték magukat, azoknak javasolt távolságot tartani imádójuktól a kölcsönös barátság megőrzése végett.
 • Yin Fém napon születettek jó, ha felkészülnek, mert tetteikkel nagy változásokat, drámai fordulatokat hozhatnak 2012-ben. Tömegeket vonzhatnak, de ellenségekre is szert tehetnek – fontos, hogy a valóság talaján maradjanak, ne sodorja őket bajba idealizmusuk és nagyravágyásuk. Tanácsos csiszolniuk ősztönös képességeiket, spontenaitásukat földies bölcsességgel támogatni, és távol tartani a féltékenyeket, irigyeket. Előnyükre válhat, ha titokban gyakorolják erényeiket, kerülik a népszerűséget, túl sok figyelmet vonhatnak ez évben magukra.
 • Yang Víz napon születetteket a 2012-es év Vize a hasonlóan gondolkodók keresésére sarkall, régi barátságok újraépítésére, illetve a jelenlegiek elmélyítésére készteti mindemellett a figyelmet önmagukra, a személyiségformálásra, önmegvalósításra összpontosítja. Érdemes odafigyelni, milyen társaságba keveredik az ember, mert a könnyen túláradó Víz megfelelő szűrés nélkül kedvezőtlen kapcsolatokat is hozhat, jobb a hűtlenséget és bizalommal való visszaélést megelőzni. A viták zavaros helyzetekhez vezethetnek, a kölcsönös bizalom és hit fontos tulajdonságok a helyzetek helyes megéléséhez. Yang Víz napon született nőknél előfordulhat, hogy párjukat más nők csábítják el – féltékenykedés helyett tanácsos nyíltan szembenézni kapcsolatuk gondjaival és közösen megoldani őket.
 • Yin Víz napon születettek nagy összekovácsoló erőt kaphatnak az évtől, közösségeket formálhatnak eggyé, s vezethetik őket egy közös cél felé. Számukra az együttérzés és éberség az év kulcsszavai. Ellenségeiket maguk mellé állíthatják, ha erényeiket gyakorolják és ha versengés helyett a közös célra, a kölcsönös együttműködésre fektetik a hangsúlyt – megfigyelhető, hogy a folyamok találkozásánál tisztább, jobb a víz minősége. Nagylelkűségük meghálálja önmagát. Yin Víz napon született nőket titkos hódoló környékezheti meg – ha nyitottak egy kapcsolatra, lépjenek felé, s kellemes románc lehet kilátásban. A karrier és a párkapcsolat közt kényes lehet az egyensúly ebben az évben, fontos megőrizni a stabilitást és részrehajlás nélkül haladni előre az áramlattal.

 

Szívből ajánlom további olvasnivalóként ezt a taoista témákkal foglalkozó blogot:

http://valosagtura.blog.hu