Könyvajánló

A közösségünk tevékenységével kapcsolatos kiadványokat eddig a közösség gyakorlói által alapított Lunarimpex, Aranyhegy és Libruna kiadók jelentették meg. Mára a közösség fordítói csoportja több évnyi szorgalmas munkával elkészítette a belső alkímiai szent iratok gyűjteményét. Kitűnő, alapos fordítások születtek, amelyeket a Teljes Valóság kiadó, az Egyház saját kiadója jelentet meg. Eleinte a Tao tanításokhoz kötődő témákban lesznek könyveink, később maguk az előadások is megjelennek majd. A fő szövegek mindegyike le lett fordítva, így kész a Valóság Megértése, a Sárkány és Tigris könyve, 400 szó az Arany Elixírhez, A nyugalom művelése, Az egészség, hosszú élet es halhatatlanság Daoja, Az élet energiájának művelése és Az Élet lényegiségének táplálása című szentiratok.
Kedves olvasóink az alábbi könyveket a Lunarimpex könyvkiadó honlapján rendelhetik meg. www.lunarimpex.hu

Eva Wong - Sárkány-Tigris Könyve; A belső és külső taoista alkímia kézikönyve

A Nappal és a Holddal együtt öregedni, a tavasz és nyár által megújulni, ősszel és télen megőrizni a növekedés magvait, és a Dao örökkévaló lélegzetével táplálkozni – ezek a taoista alkimisták, az egészség, hosszú élet és Halhatatlanság művészeteit gyakorló Mesterek céljai.
Ez a könyv egy tömör, Sárkány-Tigris klasszikusként ismert taoista alkímiai kézikönyvnek, valamint két legfontosabb szövegmagyarázatának fordítása. A szöveget, melyet ősi időkben ismeretlen szerző írt, majd az i.sz. 15. században adtak ki, a kortárs taoista gyakorlók a szellemi átalakulás legteljesebb útmutatójának tartják. Lefedi a taoista gyakorlás három fajtáját:

  • - A külső alkímiát, ami ásványok, gyógynövények és más anyagok elfogyasztásának kutatásával foglalkozik az egészség, hosszú élet és Halhatatlanság elérése érdekében;
  • - A szexuális alkímiát, ami során a gyakorló a szexuális partner energiáját használja fel a sajátja művelésére;
  • - A belső alkímiát, ami meditáció, tornagyakorlatok és jógaszerű testtartások gyakorlását végzi a tudat és a test művelésének érdekében.

A fordító alapos bevezetése és a klasszikus kínai szerzők két szövegmagyarázatának közre adása segíti az olvasót ennek a tömör és szimbolikus szövegnek a megértésében. Eva Wong a taoista művészetek gyakorlója és kínai szövegek fordítója.

Kiadja a Magyar Taoista Egyház, Teljes Valóság Kiadója

Eva Wong - Őrizd a Yint, öleld át a Yangot

A gyűjteménybe választott szövegek elsősorban a Taoista gyakorlatokkal, meditációval, légzésszabályozással, a mikrokozmikus és makrokozmikus keringetéssel és szexuális (páros) alkímiával foglalkoznak. Az Értekezés a rejtélyes nyílásról (Xuanweilun) című munkát Lu Xixing (1520-1606) írta; a Tanulmány a Tao üregéről (Daojiaotan) és a Titkos tanítások a három kerékről (Sanjubizhi) pedig egyaránt Li Xiyue (1806-1856) előadásaiból származnak, amelyeket tanítványai állítottak össze. A meditáció, a légzésszabályozás, a mikrokozmikus és makrokozmikus keringetés és a szexuális jóga a taoista belső alkímia gyakorlatai. A belső alkímia az egészség, a hosszúélet és a halhatatlanság felé vezető út, amely átalakítja a test és tudat energetikai rendszerét. 
178 oldal; Kiadta a Libruna Kft. 2007

Ni Hua-ching - TAO - a leheletfinom, egyetemes törvény

„Szerencse és katasztrófa nem a kapun keresztül érkezik. Bekövetkezésüket az ember saját maga idézi elő.” Ez az állítás jól kifejezi a finomenergia visszahatásának egyetemes törvényét, ahogy azt a Teljes Út ősi mesterei, azon régiek, akik elérték a célt, megtapasztalták.

Ni Hua-ching - I Ching; A Változások Könyve és a változatlan igazság

A I Ching rejtett szellemi szintjei szinte vég nélküliek. Kulcsként használható a lélek belső helységeinek feltárásához, amelyek szorosan kapcsolódnak a mindenség rejtett zugaihoz. A fejlődés egy bizonyos szakaszában a tudatunk, lelkünk mélyén eltemetett igazságot nem mindig könnyű meglátni, észlelni. A I Ching azonban segíthet ennek és sok minden másnak is a feltárásában.
Mi hasznunk származik, ha csak üldögélünk, és aggodalmaskodunk a jövő miatt? A I Ching segíthet abban, hogy megpillantsuk az érzelmeken túli mélyebb valóságot. Az életünket nem a jövő határozza meg, hanem a jelen. Bár múltbeli tetteink következményeit még most is viseljük, a mostani pillanat a döntő.
A I Ching gyakorlásával megbizonyosodhatunk a felől, hogy az értelem túlhangsúlyozása megbontotta a természetes, teljes elme rendjét. A I Ching valójában eszköz az élet igazságának bizonyítására. Amikor a természetes elme a lehető legmélyebbre hatol, a dolgokat belülről látja, és visszatükrözi a külvilágot. Ez nem az ego, hanem a teljes elme fogékonysága, ahogy kapcsolatba lép a belső és a külső mindenség egészével.
A I Ching folyamatos gyakorlásával megismerhetjük önmagunkat.

Ni Hua-ching - Belső alkímia

Néhány kérdés a könyvből: – Felelősséget vállalunk-e az életünkért, vagy még mindig személyes megváltó után áhítozunk? – Törődünk-e az élet és a halál értelmével, vagy túl sok a dolgunk ahhoz, hogy ilyenekkel foglalkozzunk? A könyv a szellemi fejlődés alapgyakorlataiba nyújt betekintést.

Teng Ming-Tao - Taoista történet; Egy taoista mester titokzatos élete és vándorlásai

A Taoista történet egy regényes igaz történet: Kuan Szajhung, a taoista aszkéta fiatalkori önképzését, igen csak érdekes életét, múltját eleveníti fel. A cselekmény az 1920-as években kezdődik Kínában, Senhszi tartományban.

2017 novemberétől újra!

Teng Ming-Tao - A Tao 365 gyöngyszeme; Meditációs témák minden napra

Íme, az egyik gyöngyszem a 365-ből:
Napernyő, verőfény, tájkép, szikrázó ég –
A szavak szűkösek a fenségeshez.
A hétköznapiban rejtezik a szentség.pernyő, verőfény, tájkép, szikrázó ég –
A szavak szűkösek a fenségeshez.
A hétköznapiban rejtezik a szentség.