Tapasztalások Taijiquan gyakorlása közben

1. .,Nincs alak, nincs árnyék".
Ez azt jelenti, hogy amikor a Taiji meditáció magasabb szintjére jutunk, úgy tűnik, hogy a fi­zikai testünk már nem is létezik. Energiagömbnek érezzük magun­kat, a természet részének, attól elválaszthatatlannak. Cselekedete­ink és önmagunk is a természet rendjének része, akadály és zavar nélkül illeszkednek, látszólag elkülönült forma nélkül, árnyékot sem vetnek.


2. "Az egész test áttetsző és üres".
Amikor úgy érezzük, hogy pusztán energiagömb vagyunk, semmire sem gondolunk, nin­csenek vágyaink és szándékaink. Minthogy a gondolataink és az egónk nincsenek jelen, hogy közbelépjenek, tisztán látunk és meg­felelően reagálunk.


3. "Feledkezz el a környezetedről, és légy természetes".
Amint áttetszővé válunk, könnyedén elfeledkezünk a környező dol­gokról, és energiánk egyenletesen és akadálytalanul áramolhat.


4. "Akár a Nyugati Hegyre felfüggesztett kőharang".
Ez ar­ra utal, hogy a szellemünk tágra nyílt, szabad és kötöttségektől men­tes. Akár a hegyre felfüggesztett kőharang, minden tisztán látszik alattunk, ugyanakkor szellemünket mi magunk irányítjuk, ahogyan a cérna tartja a harangot.


5. "Tigrisüvöltés és majomsikoltás".
Amikor kifejlesztett energiánkat mozgatjuk, olyan erős lesz, mint a tigris üvöltése, és olyan messze elér, mint a majom sikoltása.


6. "Tiszta forrás, békés víz".
Habár energiánk erős, szelle­münk tiszta és nyugodt, csendes.


7. "Zavaros folyó, viharos óceán".
A Taiji-ban, amikor az energiánkat használjuk, erős és folyamatosan áramló lesz, úgy árad, mint a zavaros folyó vagy a viharos óceán.


8. "Az egész léteddel alakítsd életedet".
A gyakorlás és me­ditáció alatt teljes figyelmünket összpontosítanunk kell azért, hogy elérjük a művészet legmagasabb szintjét. Ez az odaadás és koncent­ráció továbbra is megmarad az életünkben, és a tökéletességre tö­rekvés lesz a Taiji igazi jelentősége.