A Taoizmus

Alapvető Tanítások

"A Dao magában foglalja az Eget és a Földet, ezért mindkettőt meg tudja szülni. Az Ég és a Föld magában foglalja a tízezer miriád dolgot, ezért táplálni tudja az egész teremtést. A sokszínűség ellenére minden létező tartalmazza a Dao szikráját. A Dao üres és forma nélküli. Amikor azonban a Dao megszüli a dolgokat, kibontakozik a szerkezet és a forma. Így a Dao a formában lakik, és a Szellem által működik. Minden a Nagy Végsőben (Taiji) megtestesülő mozgás és nyugalom körforgását követi. Semmi nem tér el a Dao alapelveitől."

A taoizmus a kínai vallások egyik legtöbb területet felülelő ága. Felöleli az élet minden oldalát a hétköznapok megsegítésétől a testen kívüli lét vezetéséig. A következőekben két nagy hagyománnyal foglalkozunk: a Teljes Valóság Iskola tanításaival, és a Kunlun hagyományággal.

Kunlun hegység egy olyan földrajzi hely, ahol a taoista, buddhista és egyéb szellemi utakat járó emberek egy háború sújtotta időszakban, békére lelve elvonultak. A hegy energiája a különböző szellemi utakat képviselő embereket összefogta, és a módszereket ötvözve, szintetizálva a tanítások áthatották egymást.
Kunlun hagyományt azok a taoisták alapították meg, akik az Anuttara-Jóga Tantra tanításait tanulmányozták. Miután visszatértek Kínába, rendkívül nagy változást eszközöltek az akkori taoizmusban. Megjelent nagyon sok buddhista elem, és viszont is. A szertartásokban, a talizmánkészítésekben, a ruházatban, az építészetben, nagyon erős kapcsolódás jött létre. Megtalálták a közös pontokat, s amit jónak ítélt az egyik a másikban, azt átvették egymástól.

A Teljes Valóság Iskola egy nagyon különleges vonal a taoizmuson belül. A következőkben olyan emberek tanításait fogjuk tanulmányozni, akik világi életet éltek és így alkalmazták a taoista tanokat. Zhang Boduan, Lü Dongbin és Zhongli Quan szövegeit mégis minden taoista iskola elfogadja, és a szent szövegeknek kijáró legnagyobb tisztelettel kezeli, az oltárok legmagasabb részén elhelyezve. A nagyon konzervatív Kínában szinte hihetetlen, hogy ez megtörtént, hiszen ezek az emberek nem tartoztak az általános taoista hagyományvonalhoz. Világi emberek voltak, akik a taoista tanításokat nem szerzetesi módon gyakorolták.

Az első fontosabb szöveg, amit elemzünk a Zhong Lü Chuan Dao Ji, a következő pedig a Sárkány és Tigris klasszikusa lesz. Az első mű numerikus rendben halad a Wu Jitől a jelenségekig, és egy nagyon jó vázát mutatja be a taoista fogalmaknak. Sok iskolában hasonlóan járnak el. Ez az első tankönyv, amit még taoista gyermekként a fiatalember vagy leány megkap, és tanulmányoz. Utána jön csak a Sárkány és Tigris klasszikusa, amely egy versekkel, szimbólumokkal tarkított, összetett írás.

A szövegek használatával kapcsolatosan néhány szó:
A  Zhong Lü Chuan Dao Ji egy Jing, azaz Szentírás, amely eltér a hagyományos írásoktól, könyvektől, versektől. Ennek az írásnak a birtoklása egyfajta tiszteletet von magával. Az ilyen írásokat nem szokás kidobni, ha nincs rá szükségünk, elajándékozzuk, vagy elégetjük. Ne  lépjünk át fölötte, ne  tegyük le a földre, tároljuk szépen, ne hajtogassuk be a sarkát. A keleti tanításokban a Szentírásokat különálló lényként kezelik, akinek saját tudata van, saját Szellemisége, és ehhez a szellemiséghez is imádkoznak, hogy segítse a könyv megértését.

A taoista hagyományban a könyvek megértése, és némi szellemi gyakorlat önmagukban is biztosítják a Halhatatlanságot. Zhang Boduankönyvének a végén is elmondják, hogy ez az írás kimondottan azoknak készült, akik oly korban jelennek meg, amikor nagy a zavarodottság, és nehezen található egy megvilágosodott Halhatatlan Mester, aki tanít. Így ez a könyv pótolja a személyes útmutatót, de nem teljes mértékben. Szükség van némi átadási vonalra, a hagyományvonalból némi energiára, ami egy bizonyos idő óta jön a történelemben. Ebből is kell a tanítványnak részesülnie, de a tudás elsajátítása így is megvalósítható.
Zhang Boduant miután megírta a könyvet, az Ég háromszor megbüntette, mert úgy tartja a mondás, olyan tanításokat adott ki, amit nem szabadna. Hogy ne fedje fel a titkokat, szimbólumokban fogalmazta meg tanítását, elrejtve az avatatlan szemek elől. Így ha a könyvet olvasó Szíve nem tiszta, zavaró érzelmekkel van teli, a szöveg is bezárul, és csak a zavaró érzelmeket fogja belőle tapasztalni, s még nagyobb zavarodottságot.
A belső tartalmak feltárulásához tiszta motivációval kell rendelkeznünk. Ha valóban minden lénynek boldogságot kívánunk, kivétel nélkül, csak akkor fog egy Írás életre kelni, és újabb és újabb dimenzióját megmutatni. Ez egy nagyon nagy kihívás, mert őszintén magunkba nézve, nem mondhatjuk el, hogy minden pillanatban tiszta a szívünk. Igenis sok sértés van benne, amiért másokat okolunk, és nagyon sok irigység, amiről úgy gondoljuk, hogy más tehet róla. Az Út megkezdéséhez ezektől az érzésektől meg kell szabadulnunk, hogy a szövegeket megértsük.
A rendszeres gyakorlásnak nagy jelentősége van. Gyakorlatilag az, amit itt recitációnak lehet hívni, az a szöveg rendszeres olvasása.

Egy szöveg elsajátítása három lépésből áll.
Első lépésben következik a hallás vagy olvasás utáni megjegyzése a tanítottaknak, majd miután elolvassuk, megértettük azt amit az előadó vagy szöveg közölni akart, félretesszük, és megpróbáljuk megérteni a magunk életére vonatkoztatva. Realizálni. Ez az elmélkedés időszaka. Csak olvasni szeretünk, de nagyon ritkán állunk meg, hogy gondolkozzunk egy témáról.
A második lépés, hogy jegyzeteljünk, de a saját gondolatainkat, a saját megértéseinket.
A harmadik lépés három részből áll: koncentráció, kontempláció, meditáció. A koncentráció az, amikor koncentrálunk a létrejött élményre, például megértjük, hogy mit jelent a Sárkány és Tigris egyesítése. Majd leülünk és megértjük, hogy az életünkben mit jelent a Sárkány és Tigris egyesítése. A Mesterünk is azt mondja, hogy: igen, a megértésed helyes, majd leülünk és összpontosítunk a témára egyszerűen, vagy egy gyakorlattal. Koncentrálunk, majd idővel észre lehet venni, hogy a koncentráció átalakul kontemplációvá, egyfajta szent révülésé, és ekkor a dolog életre kel, működni kezd. Ezután jön a teljes önmegadás, amikor átadjuk magunkat a megértett tudásnak, a realizált tudásnak, s onnantól felvállaljuk azt. Ez a meditáció. Lehet máshogy is hívni ezt a három dolgot, hívhatjuk az elsőt összpontosításnak, a másodikat egyfajta életre keltésnek, a harmadikat meg teljes megvalósításnak.

A szöveg a teljes címe: 钟吕传道集 A Tao tanításai, ahogy Zhongli Quan és Lü Dongbin átadta.

A szöveg írója és keletkezésének ideje ismeretlen. Két olyan ember beszélgetését írja le, akik közül az egyik a Han dinasztia idején élt, időszámításunk kezdete körül 200-ban, a másik a Tang dinasztia végén és a Song elején, 600 környékén. Találkozásuk emberként kizárt, mégis sokféle magyarázat van rá. Eva Wong mesternő négyféle választ is próbált adni arra, hogyan jöhetett létre találkozásuk, de az tény, hogy ők ketten a Nyolc Halhatatlan közé tartoznak. Ebben a könyvben Zhongli Quan ad választ Lü Dongbin kérdéseire, 18 fejezeten át végigkövetve a teremtés folyamatát.
Zhongli Quan szülei arisztokraták voltak. Hivatalnokok gyermekeként született meg, és már nagyon fiatalon kitűnt tehetségével. Kitűnő harcművész, aki a harcművészet mélységeit, nemcsak a harci részét tanulmányozta. Zhongli Quan már gyermekként kitűnő gondolkodó, és különleges, egyedülálló gondolatai voltak. Ez nagyon tetszett az akkori uralkodónak, és már  fiatalon kinevezte tábornoknak. Kitűnő tábornok volt. Egyszer az egyik csatában, Észak-nyugaton, a sivatagban csatározott.  Elveszette a csatát, s éppen menekült az üldözői elől, amikor egy sámánnal találkozott. A férfi rongyosnak tűnő, állatbőrökbe volt öltözve, egy páva és egy sastoll volt a fején. Tudta miért menekül, és mondta, hogy szívesen segít neki. Elvitte egy oázisban lévő, csodaszép fehér templomhoz.
Zhongli Quan leült a lépcsőre és várt. Egyszer csak egy fehér, ősz szakállú bölcs jelent meg, és arról tanított neki, hogy fel kell adnia a háborúskodást, mert ő nem arra rendeltetett. Nem a vagyonnal, hírnévvel kell foglalkoznia, - mint ahogy ezt tovább adta Lü Dongbinnekis. - „Ez életedben az jutott neked, hogy a te házad teteje nádból, és ne aranyból készüljön.” Három napig gyakorlatokat tanított neki, majd elbúcsúztak, és a hegyek közé ment. Zhongli Quan hamarosa nagyon sok embernek segített, tanított, és főleg a kő arannyá való változtatásával támogatta a helyi falukat.
Egyszer éppen egy kocsmában ült, amikor csatlakozott hozzá Lü DongbinLü Dongbin szintén nemes volt, és nagyon korán felismerték, hogy rendkívüli tehetség. Születésekor trombitaszót és harsonákat hallottak, és oly sok fény vette körül, hogy az emberek nem tudtak a szülőágyra nézni. Nagyon korán bölcsességgel beszélt és elmondta, hogy lejött segíteni az embereket. Egy nagyon ritka madár, - amely az ő védelmező madara lett -, egy fehér daru szállt le az édesanyja ágyához, mikor megszületett. Lü Dongbin nagyon látványosan jött a világra, és nagyon látványosan hagyta el a Földet. A legnagyobb, 18 Sárkány vontatta fogattal távozott, és hatalmas ünnep, virágeső és boldogság volt három napig a környéken, amikor felemelkedett.
Egyszer sétája közben egy taoista szerzetessel találkozott. Ő tanította arra: hogy ne törekedjen világi hírnévre, mert az káprázat. Ne törekedjen az emberek elismerésére, mert az is káprázat. Ne törekedjen hatalomra, mert az is káprázat. Ez bántotta t, és megpróbálta letenni a hivatalnoki vizsgát, amin aztán kétszer megbukott. A harmadik vizsgára menet, Peking felé, már nem volt olyan nagy lelkesedése, mert elcsüggedt attól, hogy neki nem ez az Út rendeltetett. Szeretett volna sikeres lenni. Kicsit szomorú volt, de ment Peking felé, hogy megpróbálkozzon harmadszor is a vizsgával, amikor megállt egy kocsmánál. Leült és búskomoran kikérte a borát, amikor megszólalt egy nagyon-nagyon érdekes ember mögötte. A haját két oldalon kontyba fogta, rongyokba öltözve ült, mégis rendkívüli boldogságot árasztott magából. Miközben Lü ott szomorodott magában, az ember odaszólt hátulról. „Ugyan már, gyere, és búslakodj nekem!” Így  átült, és elmondta a búját, de közben nagyon magával ragadta az a személyes energia, ami Zhongli Quanbóláradt. És  kitalálta: „Te biztos Halhatatlan vagy. Kérlek taníts!” Zhongli Quan ekkor elfogadta tanítványának, és elvitte a barlangjába. Beszélgettek, gyakoroltak, s mondta neki Zhongli Quan, hogy: a pénz, a hatalom, a siker nem annyira fontos dolgok. De ő ezeket még szerette volna, bár tudta, hogy nem olyan fontos. - Jó, megtanítok neked egy módszert,- mondta Zhongli Quan, hogy köveket arannyá tudj változtatni. Erre Lü Dongbin visszakérdezett, hogy mennyi ideig marad az az arany arany. Zhongli azt mondta, hogy csak 3000 évig, aztán visszaalakul kővé.  erre úgy válaszolt, hogy ő nem akarja becsapni az embereket, nem akar olyan dolgokat adni nekik, ami megtéveszti őket. Zhongli Quannak ez nagyon erős tanítás volt, s kicsit el is szégyellte magát, hogy ez az ember ennyire nemes. Ráébredt, hogy nem az a legnagyobb segítség, ha az embereket anyagilag támogatja, sokkal nagyobb, ha szellemileg teszi ezt. Zhongliekkor úgy döntött, hogy komolyan tanítja t, és így szólt: - Jó, akkor beszéljünk a te vágyaidról. Egyrészről tetszik ez a Halhatatlanság, de közben még nagyon világi ember szeretnél lenni. majd hírtelen felkiáltott:
Főzzünk egy kölest!
Ettől Lü elaludt és egy pár perc alatt húsz évet álmodott végig. Megálmodta, ahogy átmegy a hivatalnoki vizsgán, mint kitűnő hivatalnok, a császár egyik kedvence lesz, de néhány ember, aki irigye a császári udvarban, titokban megöli a gyerekeit. Családjából sok embert kivégeznek, majd őt is rágalmakkal illetik, s emiatt száműzik. Rokonaitól távol hal meg.  hirtelen felébredt, és Zhongli Quanmég ugyanazt a kását kevergetve válaszolt az álomra. Lü Dongbin megkérdezte: - Honnan tudsz az álmomról? A Mester azt felelte, hogy ő csak megmutatta neki, milyen válaszút előtt áll.  ekkor döntésre jutott. Ott maradva új mesterétől hamarosan elsajátította az alapvető gyakorlatokat, majd útnak indult. Ahogy visszafordult a barlang felé, úgy érezte, annyira megváltozott, hogy nem akarta a régi nevét használni. Innentől a Lü Dongbin nevet viselte, ami a Lü a Barlang vendégét jelenti. A hegyekbe vonult, gyakorolt, segítette a népeket, és nagyon sok könyvet írt. Az összes könyve mind a mai napig megmaradt.

A következőkben kiegészítő tanításokat találhatunk ehhez a szöveghez.