TaiShang Laojun Kaitian Jing

Ahogy a Legnagyobb Tiszteletreméltó Úr Megnyitja a Kozmoszt Szentírás

„Mielőtt az ég és föld megnyílt volna, minden végtelen volt a nagy tisztaság mögött. Minden határtalan volt a puszta nemlétben. Lakatlan, üres és határtalan volt.

Sem Ég sem Föld: sem Yin sem Yang,

Sem Nap sem Hold: sem Fény sem Visszatükröződés,

Sem Kelet sem Nyugat: sem Zöld sem Sárga,

Sem Dél sem Észak: sem Lágy sem Kemény,

Sem Menedék sem Támogatás: sem Ölelés sem Közelség,

Sem Bölcsesség sem Megfontoltság: sem Hűség sem Jóság,

Sem Jövés sem Menés: sem Születés sem Elmúlás,

Sem Elől sem Hátul: sem Kerek sem Négyszögletes,

Több száz milliónyi alkalommal átalakult, az egész hatalmas és üres, üres és hatalmas. Sem forma sem jel. Oly tiszta – létezés és üresség! Ó mily kifürkészhetetlen!

Sem Mérték Sem Vég: sem Magas sem Alacsony

Sem Páros sem Páratlan: sem Bal sem Jobb.

Fent és lent, egyedül a tiszta létezésben,

 A tiszteletreméltó Úr, a Dao a nyitott rejtélyben pihent a csendes lakatlanság mögött a rejtélyes ürességben. Nézni és nem látni, hallgatni és nem hallani. Csak mondod és már ott is terem, nem látod alakját. Csak kimondod és nincs ott, bár minden létező lény egy életen át követi őt. A nyolc határ mögött, lassan lassan először osztódik. Lesüllyed hogy megformázza a finomat és csodálatost, hogy létrehozza a világot.”

Aztán jött az Őseredet (Hun Yuan). Az Őseredet idején nem volt sem ég sem föld, az üresség még nem vált szét, a tiszta és zavaros még nem vált szét. A rejtélyes terméketlenség és csendes lakatlanság, az Őseredet kalpák milliárdjain keresztül tartott. Aztán az őseredet feloszlott, és jött Megszilárdult Eredet (Hong Yuan). Ez is milliárdnyi kaplán át tartott, mígnem elérte a tökéletességét. Tökéletessége 81 x 10 ezer évig tartott. 

Ezután következett a Nagy Visszahúzódás (Tai Chu). Ekkor a tiszteletreméltó Úr alászállt az Ürességből, hogy a nagy visszahúzódás tanítója legyen. A szájából kiáramlott a kozmoszt megnyitásának szent írása egy részletben, és 48 x 10 ezer tekercsben. Mindegyik tekercsben 48 x 10 ezer karakter. Mindegyik karakter 10 négyzet mérföldnyi volt. Így tanított a Nagy Visszahúzódást. 

Nagy Visszahúzódásban az idők során először különválasztotta mennyet és földet, a tisztát és a zavarosat, felosztotta a végtelen galaxisokat és határtalan csillagködöket. Formákat és jeleket helyezett el az égen. Biztosította északot és délt. Elrendezte kelet és nyugatot. Megnyitotta a sötétséget és fényt teremtett. Elhelyezte a négy egyetemes talapzatot. 

Fent és lent, kívül és belül, kint és bent, hosszú és rövid, zavaros és finom, nő és férfi, fehér és fekete, nagy és kicsi, nemes és aljas – mindez folyamatosan mozgott a sötétségben. 

Mikor azonban a Megszilárdult Eredet elérte a Tiszteletreméltó Úr kozmosz megnyílásának szent könyvét, akkor a tiszta és zavaros szétvált. A tiszta felemelkedve létrehozta az egez. A zavaros lesüllyedve létrehozta a földet. Létrejött a három szféra. Eztán először létezett ég és föld. Ekkor nem volt nap sem hold.

Az ég át akarta alakítani a lényeket, hogy korlátlan változásokat tegyen lehetővé számukra. Ezért létrehozta a napot és a holdat, a saját területén. Ezek megszüntették az alullevő sötétséget. A Nagy Visszahúzódás idején volt nap és hold, de még mindig nem volt emberi lény. Lassan megszületett az első. Vette a menny lényegét felülről, alulról a földét és középen elegyítette őket, és létrehozta az embernek nevezett szellemet.

Ég és föld kezdetben üresek voltak; aztán jött a három kezdeti rész, amire ők osztódtak. Az élet minden fajtája alak vagy forma nélküli volt, mindegyik csak egy kis energiát kapott és az élet tejes volt. A nyers energiával rendelkezők voltak a kövek és a hegyek. A mozgók a madarak és a szörnyek, a lényegi energiákkal rendelkezők voltak az emberek. Milliárdnyi lények közül az emberek a legmagasabban állók.

A Nagy Visszahúzódás milliárdnyi kalpán keresztül folyt. Ezután csak az emberi lények jelentek meg. Ezért nevezzük ezt a szakaszt a Nagy Visszahúzódásnak. Ebben az időszakban csak az ég, a föld, a nap és a hold, az állatok és az ember léteztek. Még nem volt sem tudatosság sem nyelv. 

Amikor a Nagy Visszahúzódás véget ért, a nagy Kezdet/Beavatás (Tai Shi) elkezdődött. Ekkor a Tiszteletreméltó Úr alászállt, hogy a Nagy Tanító legyen. Ajkairól megszületett a Nagy Kezdet Szentírása egy részben. Így tanította a Nagy Kezdetet. Azon dolgozott, hogy 91 x 10 ezer évre elindítson/elősegítsen mindent az ég alatt. Ezután elérte a tökéletességet. Ez 81 x 10 ezer évig tartott. 

A Nagy Kezdet a milliárdnyi teremtmény kezdete. Ez kiterjesztett és visszavont, tökéletesítet és finomított csillagködében lévő minden tiszta dolgot, jelet. 

Az energia megszilárdult és tökéletes Yinné és Yanggá alakult. 

Mikor a Nagy Kezdet véget ért, jött a Nagy Tisztaság (Tai Su). A Nagy Tisztaság idején a Tiszteletreméltó Úr alászállt, hogy tanítója legyen. 

Megtanította a Ny Tisztaságban, hogy hogyan kell a dolgokat elrendezni a dolgokat az ég alatt. 81 kalpa után tökéletesedett, mely 81 x 10 ezer évig tartott. A Nagy Tisztaság milliárdnyi dolog tiszta állapota, ezért nevezik így.

A Nagy Visszahúzódástól a Nagy Tisztaságig az ég édes harmatot bocsátott ki, és a föld édes bort. Az emberek ezen éltek és hosszú életűek voltak. A halottakat nem temették el, hanem távoli vidékekre vitték. Ezt az időszakot nevezik a Nagy Ókornak. 

A Nagy Tisztaság végetért és a Káosz követte (Hun Dun). Ekkor voltak elsőként hegyek és patakok. A Tiszteletreméltó Úr alászált hogy tanítója legyen, és megtanította hogyan kell úralni az ég alattit. Ez 72 kalpán keresztül tartott, tökéletessé tette hegyeit és folyóit, és először volt az Öt Szent Hegy, és a Négy csodálatos folyó. Magas és alacsony, nemes és zavaros először keletkezett.

A káosz első időszakától volt tudatosság és nyelv. A káosztól fogva volt két személy a Barbár Szolga (Hu Cen) és a fiatalabb volt a Barbár Lélek (Hu Ling). Az idősebb meghalt és a hegyek urává lett, a fiatalabb meghalt és a folyók urává lett. Elnevezték az Öt Szent hegyet a Négy Csodálatos folyót és a többi helyet és folyót is. A káosz végetért, és jöt a Kilenc Palota (Jiu Gong), mely követően a Tiszteletreméltó Ú alaászált hogy tanítson. Kimondta ég és föld hexagrammjainak szent írását, tanított a Kilenc Palota időszakát. Elsőként az ég és földről való tudatosságot és nyelvet adott. A tiszta energia létrehozta az eget, a zavaros a földet. A kilenc Palota óta a ég Yang a föld Yin. A Yang kemény és erős, nehéz távolról meglátni. Az égen létrehozza a jeleket – napot, holdat, csillagokat és az együttállásaikat. A földön létrehozza a formákat az Öt Szent Hegyet és a Négy Szent Folyót. Az emberben létrehozza az Öt Pályát, köztük a szivet és a májat. Feloszlik, és ekkor számtalan neve van. Egyesül, és ekkor egynek nevezik.