Az Erény Gyakorlása

A “De - Erény” arra utal, hogy minden létező dologban erő és energia rejlik, amely a saját valódi lényükből vagy igazi belső természetükből származik. Ez az erő abból a tényből ered, hogy valódi önmagunk a Dao kifejeződése, mivel ez ténylegesen összekapcsolódik az Univerzum erejével. A “De” fogalma azt az erőt, energiát jelenti, amelyet erőszak használata és a dolgok természetes rendjébe való helytelen beavatkozás nélkül tapasztalunk meg.

Hagyományos nyugati szemléletmódunk azon a feltevésen alapszik, hogy az emberek mind egymástól elkülönített lények, akik másoktól és az őket körülvevő környezettől elválasztva élnek. Másrészről pedig a “De” magába foglalja a saját belső énünkbe, valamint minden élet összekapcsolódásába, egymásra utaltságába vetett bizalmat és hitet.

Laozi azt írja: “Minden a Dao-ból ered. Mindent az Erény (a saját belső természete táplál). Az erény jóság és őszinteség.”

„Ami a Daóból jön, azt a belső „De”-vel táplálni kell.”

A bölcs azt mondja: Önként fogadd el a szégyent. Fogadd el azt, hogy nem vagy fontos. Ne törődj a veszteséggel és a győzelemmel. Így tudsz igazán mindennel foglalkozni.

Ahhoz, hogy “De”-nk könnyebben megnyilvánuljon, Laozi kezünkbe ad “három kincset”, hogy egyre jobban felfedezzük az élet egységét, és létünk a Dao-val harmonikusabbá váljon. Az első kincs a részvét, a második a mértékletesség vagy egyensúly, a harmadik pedig az alázatosság, “vagyis az, hogy ne merészkedjünk mások fölé”. Éreznünk és tapasztalnunk kell az emberiséggel és minden más élőlénnyel való összekapcsolódásunkat. Így képesek leszünk minden helyzetet megfelelő, helyes és segítőkész módon kezelni, és a magasabb jót szolgálni. Ez a részvét. A mértékletesség gyakorlásával megőrizhetjük az élet kényes egyensúlyát, és összhangba hozhatjuk tetteinket az Univerzummal. A Dao táplálni fog minket, ha erőforrásait bölcsen használjuk. Az emberek viselkedésének elfogadása lehetővé teszi, hogy a Dao kreatív erői irányítsanak bennünket, és cselekedeteinket az emberiség, és a világegyetem – mint egész – szolgálatába állítsuk. Ily módon a “De”-nk megjelenik. Tetteink egyre jobban kifejezik valódi belső lényünket, egyre inkább összhangban állnak a Dao-val. Ahogy a “De”-nk egyre jobban megnyilvánul, kifejeződik, megtapasztaljuk, hogy környezetünk szerves részét képezzük; lazán, könnyedén és természetesen haladva előre az élet útján.