Belső Alkímia

Összhangban Éggel és Földdel

"Az ősi időkben az emberek könnyedén éltek száz vagy ezer évig. A Sárga Császár ideje óta viszont az emberi élettartam jelentősen megrövidült, ami annak tudható be, hogy az emberek nincsenek többé kapcsolatban az Őseredendő Pára mozgásával. Ennek következtében meghalnak vagy megsérülnek. Ezzel szemben Ég és Föld azért tud évezredekig létezni, mert folyamatosan táplálja őket a Tiszta és Eredendő Pára nagyszerűsége. A négy évszak körforgását követve teremtik és feloldják az Öt Változó Állapotot és természetesen mozognak a pályájukon. A régi idők Bölcsei megfigyelték az égbolt mintázatait és megértették a csillagok mozgását, összeolvadtak a természet Őseredendő Párájával és testük táplálására használták azt, amitől élethosszuk az Égével és a Földével volt azonos. Manapság az emberek mások. A fiatalok érzéki örömökre sóvárognak, még mielőtt a vérükben levő energia teljesen kifejlődött volna. Az idősek energiát veszítenek a vérükből, és az öregedéssel járó betegségek gyengítik őket. Amikor felismerik a bajukat, már késő. Csak azok fognak hosszú életet élni, akik tudják, hogyan őrizzék meg magukat. A Megvilágosodottak összhangban vannak Ég és Föld változásaival. Megépítik a Tűzhelyet és felállítják az Üstöt, hogy elkészítsék a Szent Gyógyírt. Ha idős emberek fogyasztják el ezt a Gyógyírt, akkor az Életerő és a Szellem összegyűlik és visszatérnek fiatalkori tetterejükhez. Ha fiatalok veszik be, akkor elérik a Halhatatlanságot. Zhenyi a Bölcs, a Szent Elixír művelését Ég és Föld megteremtéséhez hasonlította. A folyamatot a változás metaforáival lehet leírni. A Hatalmas Elixír alapjait a Föld gyökereire építik fel. A Hatalmas Elixír előállításának módszerét Qian és Kun megfordított mozgásába kódolták bele. Tűz és Víz alkalmazását Li (Tűz) és Kan (Víz) trigramokról mintázták." - A Sárkány és Tigris Klasszikusából egy Ismeretlen szerzőtől


Az Ég és Föld, a Yang és Yin vetülete. Ha összhangba élünk velük, akkor egyesülnek. Ez az egyesülés a belső alkimista végső célja. Thomas Cleary értelmezésében: "A taoizmusban Yin és Yang egyik alapvető megfelelője az „Ég és Föld” párok. Az értelmezés egyik szintjén az Ég a világot meghaladó magasabbrendű tudatosságra utal a hétköznapi gondolat és érzelem határán túl, míg a Föld a mindennapi világ tapasztalására. A teljes vagy „Valódi” emberi lényt a tapasztalás ezen két szintjének kiegyensúlyozott egységének tekintik. Ezt fejezi ki az a taoista szólás, hogy „meghaladni a világot, mialatt a világban élni”. Így Yin és Yang összeolvasztásának vagy egyesítésének egyik jelentése: kapcsolatot fenntartani a magasabb, „Mennyei” tudatosság szélesebb dimenziójával, ugyanakkor eredményesen élni a „Földi” tartományban."

Tartalom átvétel