Első szöveg

Zhōng lǚ chuándào jí

A Tao tanításai, ahogy Zhongli Quan és Lü Dongbin átadta

 

1. A Valódi Halhatatlanok

 

Lü kérdezett:
Mit kell tennünk, ha egészségesek akarunk lenni és nem betegek, fiatalok akarunk maradni és nem öregek, és élni szeretnénk, nem pedig meghalni?

Zhongli válaszolt:
Akkor foganunk meg, amikor szüleink közösülnek és [a teremtés] két Párája találkozik. Az embrió teremtő folyadékból és vérből jön létre. Miután kibontakozik a dolgok őseredete, létrejön az Alapvető (Ősi) Szubsztancia. A Yang indítja el és a Yin fejezi be a folyamatot. Ahogy az anyaméhben növekszik a Pára, a magzat fejlődik. Háromszáz nap után a belül levő forma kerekké válik. Amikor a ragyogó Szellem belép a magzatba, a magzat elválasztja magát az anya testétől. Miután kiemelkedik az Őseredetből, lélegzete növekedik és csökken, a Sárga Rügyek pedig növekedésnek indulnak. Ötezer nap után a Pára eléri csúcspontját. Amikor a számok elérik a nyolcvanegyet, a fejlődés teljes és belépünk a serdülőkorba. Tizenöt éves korban a Yin fele Yang, és oly fényesek vagyunk, mint a Nap keleten. A serdülőkort követően a Yang energia elkezd csökkeni. Amikor elfogy az élet Valódi Párája, betegek leszünk és meghalunk, mert tudatlanságunkban kárt tettünk a Szellem fényében.
A gonosz tettek szintén csökkenthetik jelenlegi élethosszunkat, és befolyásolják a következő élet természetét és hosszát. Ezért miután megszületünk, meghalunk és miután meghaltunk, újra megszületünk. Ahol születés van, ott halál is lesz. Számtalan újraszületés ellenére továbbra is makacsok és tudatlanok vagyunk. Ezért mindegyik élettel egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedünk az ingoványban, végül már nem emberi alakban születünk újra. Mikor a makacs Szellem belép egy nem emberi burokba, akkor megrontja az Eredendő Természetet, és ha az Eredendő Természet egyszer megsérült, nehéz lesz számára újra emberré válni. Az újraszületések végtelen körforgásának csapdájába esve sosem fog megszabadulni. Ha szerencsések vagyunk, találkozhatunk egy Halhatatlannal, aki segíthet a karmikus büntetést csökkenteni és Szellemünket egy másik burokba vezetni. Ekkor lesz esélyünk, hogy újra emberré váljunk. Ha nem emberi testben sikerül erényes tetteket felhalmoznunk, végül felemelkedhetünk a létezés magasabb birodalmaiba. Bár lehet, hogy rokkantnak vagy szűkölködőnek születünk, de visszaszereztük az emberi formánkat. Ha azonban visszatérünk régi szokásainkhoz és erkölcstelen tetteket viszünk véghez, akkor újra visszasüllyedünk a születés és halál végtelen körforgásába.  

Lü így szólt:
Az embereknek, akik a Középső Földekre születnek béke idejében, nem kell aggódniuk étel és ruha miatt. Aggódnak azonban afelől, hogy az életük évei túl gyorsan telnek. Mindenki vágyik az egészségre és gyűlöli a betegséget, mindenki szereti az életet és féli a halált. Ma nekem megadatott a kiváltság, hogy találkoztam egy Nagy Tanítóval. Ezért szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy kérdezzelek Életről és Halálról, és reménykedem, hogy megmutatod, hogyan érhetem el a hosszú életet és a Halhatatlanságot.

Zhongli így szólt:
Ha az emberek nem akarnak alacsonyabb létformákban újraszületni, akkor le kell győzniük a betegséget, öregedést, halált és szenvedést. Fejük az Ég felé nézzen, lábuk a Földben gyökerezzen. Úgy kell élniük, hogy őrzik a Yint és átölelik a Yangot. Eképpen nem fognak szellemmé[1] válni. Ha művelik magukat mialatt emberi formában vannak, Halhatatlanná válhatnak. Később Halhatatlanként, hogyha folytatják a művelést, képesek lesznek az Égi Birodalomba emelkedni.

Lü ezt kérdezte:
Amikor az emberek meghalnak, szellemekké válnak. Amikor elérik a Daot, Halhatatlanokká válnak. Nem a Halhatatlanság a művelés legmagasabb célja? Miért „szükséges” a Halhatatlanoknak az Égi Birodalomba emelkedni?

Zhongli így válaszolt:
A Halhatatlanná válás nem a végső célja a művelésnek. Egy teljesen Yin lény Yang nélkül egy szellem. Egy teljesen Yang lény Yin nélkül egy Halhatatlan. Az emberek félig Yinek és félig Yangok. Ennélfogva válhatnak vagy szellemekké, vagy Halhatatlanokká. Ha a vágyainkat követjük és nem kezdjük el fiatalon művelni [a Daot], akkor szellemekké válunk, amikor meghalunk. Másrészt, ha hajlandóak vagyunk művelni, akkor képesek leszünk felülemelkedni az emberi létezésen, belépni a Szent Birodalomba, levetni az emberi burkot és Halhatatlanokká válni. A Halhatatlanoknak öt osztálya van, a művelésnek Három Ösvénye, a Halhatatlanság elért szintje pedig a művelés minőségétől függ.

Lü ezt kérdezte:
Mi a művelés Három Ösvénye és a Halhatatlanság öt szintje?

Zhongli így válaszolt:
A művelés Három Ösvénye a Kisebbik Ösvény, a Középső Ösvény és a Hatalmas Ösvény. A Halhatatlanok öt osztálya a szellem halhatatlan[2], az Emberi Halhatatlan, a Földi Halhatatlan, a Szellemi Halhatatlan és az Égi Halhatatlan. A szellem halhatatlanok nem hagyják el a szellemek birodalmát; az Emberi Halhatatlanok nem hagyják el az emberiség birodalmát; a Földi Halhatatlanok nem hagyják el a Föld birodalmát; a Szellemi Halhatatlanok nem hagyják el a Szellem birodalmát; és az Égi Halhatatlanok nem hagyják el az Ég birodalmát.

Lü azt kérdezte:
Kik a szellem halhatatlanok?

Zhongli azt mondta:
A szellem halhatatlan a Halhatatlanok legalacsonyabb osztálya. A szellem halhatatlanok olyan lények, akik a halottak birodalmában érik el a Halhatatlanságot. Szellemük homályos és nincs nevük, sem címük. Bár nincsenek újraszületésre kényszerítve, nem képesek belépni a Halhatatlanság Penglai-földjeire. A pokol tornácán bolyonganak az élők és a holtak birodalma között, és a létezésük akkor ér véget, ha azt választják, hogy újraszületnek az Emberi Birodalomban.

Lü kérdezte:
Hogyan válnak az emberek szellem halhatatlanokká? Milyen módszereket gyakoroltak, amikor még éltek?

Zhongli azt mondta:
Az emberek akkor válnak szellem halhatatlanokká, amikor próbálják művelni a Daot, de nem értik azt. Gyors előrehaladást akarva a gyakorlásukban rövidítéseket tesznek. Ennek eredményeképpen a testük olyan törékeny lesz, mint a száraz fa, a tudatuk pedig olyan halott, mint a hideg hamu. Azt remélve, hogy bent tudják tartani a Szellemet, a szándékukba kapaszkodnak. Így amikor belépnek a nyugalomba, csak a Yin Szellem szabadul fel. Ennek eredményeként Szellem nélküli szellemekké válnak, nem tudnak a tiszta Yang Halhatatlanjaivá válni. Mivel a Yin Szellem nem szóródik szét azután, hogy meghalnak, szellem halhatatlanoknak hívják őket. Bár ezeket a lényeket halhatatlanokként osztályozzák, valójában szellemek lényeg nélkül. Azok a gyakorlók, akik buddhistáknak vallják magukat és helytelenül gyakorolják a csendes üldögélés technikáját, általában ilyen típusú halhatatlanként végzik.

Lü kérdezett:
Kik az Emberi Halhatatlanok?

Zhongli válaszolt:
Az Emberi Halhatatlan a Halhatatlanok második legalacsonyabb osztálya. Az Emberi Halhatatlanok olyanok, akik művelik a Daot, de nem értik. Csak egy módszert ismerve és csak egy technikát gyakorolva, a művelésnek egy aspektusán dolgoznak egész életükben. Ennek eredményeként az Öt Változó Állapot Párái rendszertelenül lépnek kölcsönhatásba, és nincs uralmuk a testükben végbemenő változások felett. Hibáik ellenére azonban sikerül kiművelniük egy erős testet, ami sok betegséggel szemben ellenálló. Ez lehetővé teszi számukra, hogy jó egészségnek örvendjenek és hosszú életet éljenek az Emberi Birodalomban.

Lü kérdezett:
Milyen fajta módszereket gyakorolnak az Emberi Halhatatlanok?

Zhongli válaszolt:
Ezeknek az embereknek a Nagy Dao alapelveit tanítják, amikor elkezdik művelésüket. A rossz karma és a tudat szörnyei azonban a kezdő tudatukat félrevezetik. Ennek eredményeként csak kis üdvöket nyernek gyakorlásuk során. Bár helyesen követik az egyes módszerek eljárásait, rugalmatlanok és nem tudnak együtt változni az évszakokkal. Akik tartózkodnak az öt íztől, nem ismerik a Hat Párát. Akik megszelidítették a hét érzelmet, nem tudnak a tíz önmegtartóztatásról. Akik a nyál nyelését gyakorolják, ócsárolják azokat, akik légzésszabályozást gyakorolnak. Azok, akik egy szexuális partnertől szereznek energiát, bolondnak tartják azokat, akik egyéni módszereket gyakorolnak. Azok, akik összegyűjtik az Ég és a Föld Páráit, visszautasítják a gabonáktól való tartózkodást. Azok, akik vizualizációt gyakorolnak és azok, akik beszívják a Nap és a Hold lényegiségét, visszautasítják a masszázsos és gyúró módszerek kipróbálását. Azok, akik megkísérlik lelassítani a légzésüket nyugodt üldögélés által, nem értik, hogy mit jelent természetesen gyakorolni: testüket természetellenes tartásokba kényszerítik és nem ismerik a be-nem-avatkozás alapelvét.
Ott vannak aztán azok, akik nem tudják, hogy a nők Yin energiájának elnyelése nem egyenlő a herék behúzásával meditáció közben. Azt sem tudják, hogy a nők mellének szívása által benyelt női energia nem egyenlő az Elixír művelésével. El sem tudom mondani, hogy az emberek hány fajta dolgot csinálnak azt remélve, hogy az egyik technika sikerrel jár és Halhatatlanná teszi őket. Bár minden egyes technika működik egy kis úton, nem egy teljes Ösvény. Minden egyes technika egy Ösvényen belül egy módszernek csak egy kis aspektusa. Ha csak egy technikát gyakorolsz, a legtöbb, amit remélhetsz, hogy hosszú és egészséges életet élhetsz. Ha helytelenül gyakorlod azonban ezeket a technikákat, akkor károsak lehetnek. Ahelyett, hogy hosszú életet élne, a gyakorló megbetegedhet és még korai halált is halhat. Az ilyen esetek nem ritkák.

Lü kérdezett:
Kik a Földi Halhatatlanok?

Zhongli válaszolt:
A Földi Halhatatlanok félúton vannak az Égi és a Földi Birodalmak között. Megvan bennük a lehetőség, hogy Szellemi Halhatatlanokká váljanak, de mivel nem teljesen értik a Daot, megelégedhetnek a szellemi megvalósítás egy mérsékeltebb szintjével. A művelésükből hiányzik a tökéletesség és a legjobb, amit tehetnek, hogy örökké élnek az Emberi Birodalomban és nem halnak meg.

Lü kérdezett:
Hogy válhatunk a Földi Birodalom Halhatatlanjává?

Zhongli válaszolt:
Hogy Földi Halhatatlanná válj, elsőként tudnod kell, hogy hogyan irányítsd az Ég és Föld Páráinak fel- és alászállását. A művelésedet az Ég és a Föld teremtésének számai szerint alakítsd és kövesd a Nap és a Hold mozgását. Értsd meg a testedben zajló változások éves és havi ciklusait. Naponta figyeld meg az óránkénti változásokat. Először, ismerd meg a Sárkányt és a Tigrist, aztán tedd ki őket a Kan és a Li Tüzének. Ismerd a különbséget a tiszta Víz és a sáros Víz között és tanuld meg, hogyan kell megkülönböztetni a reggel Páráit és az este Páráit. Másodszor, gyűjtsd azt, ami őseredendő és megkülönböztetés nélküli, tartsd szem előtt a Két Ellentét viselkedését, különböztesd meg a Három Létezést (megnyilvánulást), válaszd szét a Négy Irányt, értsd meg az Öt Körforgást, szilárdítsd meg a Hat Párát, halmozd fel a Hét Kincset, egyensúlyozd ki a Nyolc Trigramot és kelj át a Kilenc Kontinensen. Harmadszor, fordítsd meg az Öt Változó Állapot körforgását, vezesd az Élet Páráját az anyaméhben levő Magzathoz és fordítsd vissza a Életerő áramlását. Végül keringesd az energiát a Három Mezőben, hővel kovácsold az Elixírt és engedd letelepedni az alsó Mezőben. Ily módon a testet megőrzöd és örökké fogsz élni a Földi Birodalomban.

Lü kérdezett:
Kik a Szellemi Halhatatlanok?

Zhongli válaszolt:
A Szellemi Halhatatlanok olyan Földi Halhatatlanok, akik folytatják a művelésüket a Földi Birodalomban. Összekapcsolják a testük minden részét, Ólmot használnak a Higany újra feltöltésére, a finomított Életerőt a fejtetőre tudják vezetni és a Jáde Nektárt át tudják alakítani Elixírré. Testi alakjuk Párává alakul át, az Öt Pára visszatér az egy Őseredendő Párához, és a Három Yang lényegiség összegyűlik a fejtetőn. Amikor a művelésük teljes, a földi test átalakul finom testté. A Yin üledékeik megtisztulnak és teljesen megtelnek Tiszta Yanggal. Ahogy levetik a földi tartalmukat és felemelkednek a Halhatatlan Földekre, egy test bontakozik ki a finom testből. Belépve a Szentség Birodalmába visszatérnek a Három Hegyhez és örökre elhagyják a Föld porát.

Lü kérdezett:
Kik az Égi Halhatatlanok?

Zhongli válaszolt:
Amikor a Földi Halhatatlanok tovább finomítják magukat művelés által, képesek levetni a burkukat és Szellemi Halhatatlanokká válni. Amikor a Három Szigeten időző Szellemi Halhatatlanok elég erényt halmoznak fel azzal, hogy a Daora tanítják az emberiséget és tanításaik beérnek, akkor egy Égi rendelet összehívja őket, hogy térjenek vissza az Égi Birodalomba. Az Égi Halhatatlanok az Égi Birodalomban élnek és az Égi kormányzatban töltik be kötelességüket mint bírák és hivatalnokok. A Vízi Birodalom bíráiként kezdik meg kötelezettségeiket. Azután előléptetik őket, hogy felügyeljék a Földi birodalmat. Végül az Égi [vagy Mennyei] Birodalom felügyelőivé válhatnak. Amikor elég erényt halmoznak fel az Égi Birodalom legalsó szintjén, akkor a következő szintre lépnek, és így tovább, amíg felemelkednek mind a harminchat Égi Birodalmon. Miután keresztülmennek a harminchat Égi Birodalmon, áthaladnak az Égi Yang nyolcvanegy szintjén, és miután keresztülmennek az Égi Yang nyolcvanegy szintjén, visszatérnek a Természetes Üresség Három Tiszta Birodalmába.

Lü kérdezett:
Nem akarok szellem halhatatlan lenni, de gondolni sem merek arra, hogy elérem az Égi Halhatatlanságot. Elmondod nekem, hogyan lehet elérni az Emberi, Földi és Szellemi Halhatatlanságot?

Zhongli így válaszolt:
Az Emberi Halhatatlanság a Kisebbik Ösvényből, a Földi Halhatatlanság a Középső Ösvényből, a Szellemi Halhatatlanság a Hatalmas Ösvényből vett módszerek gyakorlásával érhető el. Bár Három Ösvény van, Út azonban csak egy. Ha ezeket az Ösvényeket követed, azt fogod találni, hogy a Daot könnyű megérteni. Megértve a Daot ráébredsz, hogy a Halhatatlanság csak egy lépésre van.

Lü kérdezett:
A múltban és jelenben sok gyakorló próbálja művelni a hosszú életet és a Halhatatlanságot, de elbuknak. Miért?

Zhongli így válaszolt:
Azért buknak el, mert helytelenek a módszereik, és mert nem teljesen értik a Daot. Néhány gyakorló pletykán és szóbeszéden alapuló információt használ; mások kényszerítik magukat, hogy megtanulják azt, amit nem értenek; néhányan kitalálják a saját technikáikat; míg mások eltérnek a helyes tanításoktól. Nem csoda, hogy olyan sok gyakorló betegszik meg és hal korai halált! Aztán ott vannak azok, akik azt állítják, hogy szörnyeket tudnak kiűzni és azok, akik hamis tanításokkal zavarnak össze másokat. Ahelyett, hogy a Dao valódi tanításaira hallgatnának, egymás helytelen módszereit pártolják. Milyen kár! Még ha szorgalmasan gyakorolnak is, semmit sem fognak elérni.

Tartalom átvétel