Taoista művészetek

Taoista Művészetek

"A szellemi tökéletesedés a jó és rossz közötti különbségtevést,
a gonosz cselekedetektől való elfordulást, és a jó tetteket jelenti,
valamint azt, hogy szüntelen törekszünk az elmét állandó tanulással,
a testet étrendünk javításával,
a szellemünket pedig változatos szellemi gyakorlatokkal tökéletesíteni.
Mindez szokásaink megváltoztatásával érhető el." - Ni Mester


A taoizmus a Teljes Valóság megértésére törekszik, és az e világon való túljutással az Eredendőbe kíván visszatérni, amihez eszközként használja a művészeteket. Ez teszi egyedülállóvá a taoista művészeteket, mert célja túlmutat a múlandó szórakoztatáson, és az Időtlenbe, az Ég Előttibe vezet vissza minket. Ilyen művészetek a festészet, kalligráfia, zene, harcművészet. Mindenféleképpen tegyünk különbséget a kínai kultúra a taoista művészetek között, mert ebben nem a külső szépség, az esztétika, illetve virtuozitás számít. A taoista művészetek egyszerűsége, tisztasága abban rejlik, hogy alkotója az Eredendő Természetének, saját Lényegiségének megértése által alkotott. Emiatt, ezen művészeteket nem passzívan tanulmányozzuk, hallgatva vagy nézve őket, hanem gyakorlásuk vezet előre minket. Minden taoista tanítvány választ magának e művészeti formák közül egyet, esetleg többet, és ezen keresztül próbálja meg kibontakoztatni majd kifejezni belső Lényegiségét. Mivel ezek a belső tulajdonságaink egyetemes értékeket tartalmaznak, a taoista művészetek elkerülik a művész szubjektív értékeit, mondanivalóját. Ezen alkotások értékei csak a gyakorlásban jártas emberek számára jelentősek. A bennük levő szabályok nem esztétikai elveket követnek, hanem a világot és az embert teremtő és irányító elveket. Ha a taoista gyakorló képes megjeleníteni művészetében ezen elveket, akkor azt átjárja az Ég Előtti Rend áldása. Az ilyen művészeti alkotásokat nagyon megbecsüljük, mert ezek nem pusztán hangok és képek sokaságai, hanem az Eredendő Természet megnyilvánulási. Egy-egy tökéletesebb alkotást ugyanolyan tisztelettel fogadunk, mint akár az istenségeket, vagy a Dao tanítását. Áldásuk hozzásegít minket az Eredendő Természetünkhöz való eljutáshoz.


A művészet Waidan módszer, azaz kívül jelenítjük meg az Elixírt. A művészet a Víz elem felől halad a Fa elembe. A Vízből, a felfoghatatlanból, a láthatatlanból felfoghatót hoz létre, ahogy a Fa fölszívja a földből az esszenciát, és láthatóvá teszi azt a saját szerkezeteként. A zene is ilyen megfoghatatlan, szabad, mégis rendkívül összpontosított. A művészet a médiumokhoz hasonlóan működik: a nem látható világból értelmezhető információt hoznak át, olyan mondanivalót, amely nem adható át csak máshogy, csak a művészeti eszközökön keresztül. A kalligráfia pár fekete vonallal bonyolult érzelmi, gondolati tartalmat képes közvetíteni. Ezért közvetítő a művészet két világ között.


 

Tartalom átvétel