Hírek

Közgyűlési meghívó 2020

A Magyar Taoista Egyház tisztelettel meghívja

2020. szeptember 22. napján, 12 órakor

tartandó közgyűlésére.


1. A közgyűlés helyszíne:

Három Kincs Völgye (3078 Bátonyterenye, Bükkvölgyi major 1.)

2. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye, ideje:

Három Kincs Völgye (3078 Bátonyterenye, Bükkvölgyi major 1.)
2020. szeptember 22. 12 óra 30 perc

3. Napirendi pontok:

1. Közgyűlés megnyitása:

a. napirendi pontok elfogadása;

b. levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, két jegyzőkönyv-hitelesítő és két szavazatszámláló megválasztása;

2. Éves beszámoló elfogadása;

3. Ismételten egyházzá válás kérelmének beadása;

4. Tárgyévi költségvetési terv elfogadása;

5. Gazdasági vezető választása

6. Egyebek.

4. A napirend kiegészítésének lehetősége

A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

5. A határozathozatal szabályai


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a plusz 1 fő személyesen megjelent.
Amennyiben az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a meghirdetett időpontot követő fél óra múlva összehívott közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza.


Budapest, 2020. szeptember 
7.

 

Tisztelettel,
Elnökség

Tájékoztatás

Ez évtől ismét megkaptuk a technikai számot, mellyel az egyházaknak és vallási célú egyéb közösségeknek felajánlott szja 1%-ot fogadhatjuk. Ezzel a régi Egyházi adószámra már nem küldhető 1%. Helyette, Shen Dao Egyesületünk tudja fogadni az egyesületi 1%-os felajánlást.

Ezek adatai a következők:

Egyházi 1%:

A kedvezményezett neve: Magyar Taoista Egyház (MTE)

Technikai szám: 0877

Egyesületi 1%:

A kedvezményezett neve: Shen Dao Egyesület 

Adószáma: 19266040-1-19

Megtisztelő támogatását előre is köszönjük!

 

Néhány hasznos információ az 1% felajánlásához:  

A Nav Szja ( https://nav.gov.hu/nav/szja/szja   ) oldalán szerepel az információ az 1%-os rendelkezés módjairól.

Közvetlenül innét elérhető  ( https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login  ) egy nyilatkozatkitöltő a postai beküldőknek. Emellett az ügyfélkapuval rendelkezők innét már most 2 perc alatt beküldhetik a nyilatkozatot - az szja bevallásuktól teljesen függetlenül.

 A nyomtatványkitöltő nélkül a mellékelt, MTE azonosítóval ellátott nyilatkozatot kell kézzel kiegészíteni. Ehhez tartozóan csatoljukm még a Nav igazgatóságok postacímének listáját.

 Elég egyszer megjelölni a technikai számos kedvezményezetteket. Az ezekre tett nyilatkozat - ellenkező hiányában - automatikusan megújul minden évben :)

 1996. évi CXXVI. törvény

1. § (7) Az adóhatóság a 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett részére a rendelkező nyilatkozatot az újabb kedvezményezett megjelöléséig vagy a rendelkező nyilatkozat visszavonására irányuló nyilatkozat benyújtásáig veszi figyelembe.

 4/A. § *  (1) ....kedvezményezettnek minősül

a)  a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház, a bevett egyház (ide nem értve ezek belső egyházi jogi személyeit)...

 Végül egy gyűjtőoldal az az egyházi 1%-ról:

https://egyhaziegyszazalek.lap.hu/    

Megjelnt a Négy Pillér tanítás első része!

Ez a jegyzet a Négy Pillér előadás sorozat alapismereteit tartalmazza.

A Négy Pillér tanítás három szintből áll: Jing, Qi és Shen szintből. A Jing szint az élet alapvető feltételeinek személyes megértéséről, a Qi szint a kapcsolatainkról, a Shen szint pedig Szellemünk kibontakoztatásáról szól. Ezek a szintek egymásra épülnek, így a Négy Pillér képlet kibontakoztatása ebben a sorrendben történik.

A Négy Pillér tanítás az Öt Változó Állapot (五行, Wu Xíng) ősi tanítására épül, melyre az egyszerűség kedvéért a jövőben Öt Elem néven fogunk hivatkozni. Az Öt Elem életünk minden területét lefedi, így a képlet kifejtése biztosítja, hogy kulcsot kapjunk a különböző élethelyzeteink megoldásához, mivel az Öt Elem mély megértése egy mindenre kiterjedő magyarázatot ad. Ezért az Öt Elem tanításban, mint nyelvezetben, már jó, ha jártasak vagyunk, mielőtt a Négy Pillér képlet elemzésébe kezdünk. Ennek elsajátításához külön előadássorozat és jegyzet áll rendelkezésünkre.

E jegyzet feltételezi, hogy olvasója jártas az Öt Elem tanításban, és ezért csak a személyes képletünk kibontakoztatásához szükséges alapokat emeli ki, részletezi tovább.

Nyugalom és Tisztaság Szentirata

Kedves Közösség!

Megjelent egy új füzet a Taoista Szentiratok sorozatban, a Nyugalom és Tisztaság Könyve. Ez egy fontos alapszöveg a Daoista belső művelés körében, magyarázó ábrákkal kiegészítve.

A verseket Laozi, Halhatatlanná válása után írta, és ezért neve Lao Jun-re változott. Ez egy alkímiai összefoglaló, Shuiqing Zi Mester magyarázataival kiegészítve. Ötven oldalon át beszél az élet vezetéséről, a Szív vágyairól, az élet működéséről, a belső átalakítás fokozatairól, a Három Kincs megőrzéséről.

A könyv kizárólag a Közösség belső használatra alkalmazható, semmilyen másolása és közreadása nem engedélyezett.

Megjelent a 2019-es Taonaptár!

Örömmel értesítjük a kedves Gyakorlóközösséget, idén is megjelent az új Taonaptár! 

 

Eva Wong: Útmutató a taoizmushoz - Megjelent a második kiadás!

Útmutató a Taoizmushoz

 

Eva Wong: Útmutató a taoizmushoz!

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy ismét megjelent a belső alkímiai előadáshoz szükséges tankönyvünk, így akinek az első kiadásból nem jutott, most kitöltheti a könyvespolcán tátongó űrt.

Eva Wong Mesternő a vallásos tiszteletet és a tudományos alaposságot kiválóan ötvözve mutatja be a taoizmus teljes rendszerét. A könyv rövid ismertetője:

„A taoizmus szellemi áttekintésének ezen útmutatója nem csak a taoizmus történetének fontos eseményeit, a szövegeket lejegyező Bölcseket, vagy a taoista gondolkodás különböző iskoláit mutatja be, hanem arra is ráérez belőle az Olvasó, hogy milyen a taoizmust gyakorolni napjainkban.

A könyv három részből áll:

  • A taoizmus története nyomon követi a hagyomány fejlődését a történelem előtti Kína sámánjaitól kezdve a klasszikus időszakon át (beleértve Laozi, a híres Bölcs tanításait), érintve a taoizmusnak, mint vallásnak a kezdetét, a misztikus és alkímiai taoizmus felemelkedését, valamint a taoizmus, buddhizmus és konfucianizmus egységbe rendezését.
  • A taoizmus rendszerei bemutatja a mágikus iskolákat, jövendöléses gyakorlatokat, vallásos szertartásokat, a belső alkímiát és a helyes cselekvés útját.
  • A Taoista gyakorlatok a meditációt, a test művelésének technikáit és a megtisztulás, szertartás, illetve talizmános varázslás rítusait tárgyalja.

Az értékes kézikönyvet átfogó könyvjegyzék zárja, segítséget nyújtva a további tanulmányokhoz.”

 

Szerző: Eva Wong

Cím, alcím: Útmutató a taoizmushoz – Átfogó bevezetés egy ősi kínai szellemi hagyomány történetébe, filozófiájába és gyakorlatába

ISBN: 978-963-08-2145-2

Kiadja: a Magyar Taoista Egyház Teljes Valóság Könyvkiadója

Kiadás ideje, helye: 2011. Budapest

Oldalszám: 297 oldal

Beszerezhető: az Oktatókon keresztül, a Központban, a Tanyán vagy a Lunarimpex Kiadó weboldalán

 

Éves Programjaink

Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy megszülettek a Yin Fém Nyúl évének programjai, melyek a következőek:

Nagy Fesztiválok:
-          Holdújév és Yuan Shi Tian Zun vagy Wu Ji Tian Cun, a Három Tisztaság közül az Eredet Egyetemlegesen Tisztelt Urának Ünnepe: Február 5.
-          Lampion Ünnep: Február 18.
-          Sárkányhajó Fesztivál: Szeptember 3.
-          Chang E a Hold Istennő Ünnepe, a Hold Süti Ünnep: Szeptember 11.

Kisebb Ünnepek:
-          Lü Dongbin Halhatatlan Születésnapja: Május 16.
-          Ling Bao Tian Cun - a Három Tisztaság közül az Megszentelt Kincs Egyetemlegesen Tisztelt Urának Ünnepe: Június 30.
-          Halhatatlanok Ünnepe: Augusztus 14.
-          Dao De Tian Cun - a Három Tisztaság közül a Dao Erényének Egyetemlegesen Tisztelt Urának Ünnepe: December 5.
-          Év végi tanyai köszöntő Ünnep: December 28.

 Csoportok saját Ünnepei:
-          Tavaszi napéjegyenlőség: Március 20. 23:22:21
-          Nyári napforduló: Június 21. 17:17:37
-          Őszi napéjegyenlőség: Szeptember 23. 9:05:20
-          Téli napforduló: December 22. 5:31:08
-          Zhang Sanfeng a Taijiquan alapítójának születésnapja: Október 5.

 A részletes tájékoztatót az Ünnepek előtt egy hónappal mindenkinek kiküldjük.

Várunk Szeretettel Mindenkit!

Megjelent! Eva Wong: Yin és Yang harmonizálása - A Sárkány és Tigris Könyve

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy megjelent a belső alkímiai előadáshoz szükséges első tankönyvünk, az Eva Wong mesternő által lefordított A Sárkány és Tigris Könyve.

 

Rövid ismertető

A Nappal és a Holddal együtt öregedni, a tavasz és nyár által megújulni, ősszel és télen megőrizni a növekedés magvait, és a Dao örökkévaló lélegzetével táplálkozni – ezek a taoista alkimisták, az egészség, hosszú élet és Halhatatlanság művészeteit gyakorló Mesterek céljai.

Ez a könyv egy tömör, Sárkány-Tigris klasszikusként ismert taoista alkímiai kézikönyvnek, valamint két legfontosabb szövegmagyarázatának fordítása. A szöveget, melyet ősi időkben ismeretlen szerző írt, majd az i.sz. 15. században adtak ki, a kortárs taoista gyakorlók a szellemi átalakulás legteljesebb útmutatójának tartják. Lefedi a taoista gyakorlás három fajtáját:

  • - A külső alkímiát, ami ásványok, gyógynövények és más anyagok elfogyasztásának kutatásával foglalkozik az egészség, hosszú élet és Halhatatlanság elérése érdekében;
  • - A szexuális alkímiát, ami során a gyakorló a szexuális partner energiáját használja fel a sajátja művelésére;
  • - A belső alkímiát, ami meditáció, tornagyakorlatok és jógaszerű testtartások gyakorlását végzi a tudat és a test művelésének érdekében.

A fordító alapos bevezetése és a klasszikus kínai szerzők két szövegmagyarázatának közre adása segíti az olvasót ennek a tömör és szimbolikus szövegnek a megértésében. Eva Wong a taoista művészetek gyakorlója és kínai szövegek fordítója.

Rendelés

Kérdezd Oktatódat, keresd a kisebb könyvesboltokban vagy a Lunarimpex honlapján.

Kiadja: a Magyar Taoista Egyház Teljes Valóság Kiadója

Kedves Tao Előadás Hallgatók!

Kedves Tao Előadás Hallgatók!

Idén az első Tao Előadás január 10-én hétfőn a szokásos időben a Központban folytatódik.

Ölelünk!

Tartalom átvétel