Yin-Yang

Yin-Yang

Az élet az anyagi részecskék szintjén rezgésként jelenik meg. Ez a rezgés egyfajta hullámzásként, váltakozásként vetül ki az életbe. Minden, ami a relatív világon belül van, változik. Annak, ki megszületik, meg is kell halnia, majd újra valamilyen formában meg kell jelennie. Ez a hullámzás az élet energiája. A változás két szélsőség, két pólus között zajlik. Az egyik szélsőség a Tiszta Yin, a másik a Tiszta Yang. Minél nagyobb a köztük lévő különbség, annál nagyobb az energia. A kettő váltakozása tartja életben a dolgokat.

A Yin és Yang együttesét hívják Taijinak. Mindenkinek van egy belső Taijija, amely a körülöttünk lévő világegyetem külső Taijijában él. A mi belső Taijink lényegét tekintve nem más, mint a világmindenség Taijijának kicsinyített mása. A kettő működése teljes mértékben összefügg, megkülönböztetésükre kissé más alakú, és más színű ábrák léteznek. Ha az univerzum Taijija élénk és örömteli energiákkal van tele, akkor mi is együtt örülünk vele. Ha viszont szenvedünk, az univerzum Taijijában is megjelenik ez a szenvedés. Az Úton járás egyik feladata, hogy a két Taijit összekapcsolja, ezáltal egy egyetemes teljesség részévé téve lényünket.

A Yin-Yang szabályszerűségei a következők:

1. Egyik sem létezhet a másik nélkül

Az első az, hogy egyik sem létezhet a másik nélkül, mivel nincs fent, lent nélkül, nincs kicsi, nagy nélkül, nincs éjszaka, nappal nélkül, s nincs nőiesség, férfiasság nélkül. A kettő állandóan kiegészíti egymást, és egymásra fektetik alapjaikat.

„A Yin belül van, éltetve a Yangot, a Yang kívül van, képviselve a Yint.” Suwen

2. Mindkettő tartalmaz a másikból egy darabot

A második szabályszerűség arra mutat rá, hogy minden Yin tartalmaz egy magot a Yangból, illetve minden Yang tartalmaz egy magot a Yinből. Minden nőiesben van férfias, s minden férfiasban van nőies. Ez a mag teszi lehetővé, hogy szélsőséges esetekben egymásba alakulhassanak. Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik polaritás túlságosan megnő, idővel átalakul az ellentettjévé. Ennek bemutatására jó példa, amikor a test hőmérséklete hosszantartó magas láz esetén egy bizonyos határt elérve hirtelen a normális alá csökken. Egymástól való függőségük miatt nem létezhetnek önmagukban. Ahogy az alábbi ábra is mutatja, a kör által szimbolizált teljességet csak ketten együtt alkothatják. Természetes esetben, ha az egyik csökken, a másik növekszik.

Embertől független erők leírására használt ábra, a külső TaiJi

 

A régebbi ábrázolásokon két egymást kergető hal jelentette a Taijit, akik egymásra nézve, szemükben tükrözték a másik jelenlétét, vagyis az ellentétes princípiumot. Mára két egyszerűsített ábra terjedt el, a fekete-fehér illetve a kék-piros. Az első az abszolútumot, a világegyetemet mutatja ember nélkül. Hívják még az Ég Előtti ábrázolásának is. A Yin itt minden formát, a Yang a formától való mentességet, azaz a teret és energiáit jelöli. Ezért színük a sötétség és világosság színei kellenek, hogy legyenek, azaz a fekete és a fehér, amik megfeleltethetőek a Föld (Kun)  és a Menny (Qian)  Guájának. Az emberre nem alkalmazható ez a jel, mivel minőségei e két szélsőség között vannak. Minket az Ég és Föld között a Tűz (Li)  és Víz (Kan) energiái határoznak meg. Ennek színe a piros és a kék. Hívják ezt még az Ég Utáni ábrázolásának is.

Az ember működését leíró ábra, a belső Taiji

A Yin-Yang egymáshoz való helyzetét tekintve, az ábrán a Tűznek lentről kell felfelé törnie, míg a Víz a Mennyekből hull alá. Ha egy kartonpapírra felrajzoljuk az így kapott ábránkat, és a közepére egy tűt helyezve megforgatjuk azt, megkapjuk a Dao színét, vagyis a lilát. A lila a teljes harmónia színe, mint ahogy annak az embernek az aurája is lila, aki boldog és harmóniában van a környezetével.

Módszer a Yin és Yang energia tapasztalására

A Yin nőies, befogadó elem, amely nem azonos magával a nővel. Minden, ami befogad és összesűrűsödik, alászáll és lecsendesít, hideg, földies illetve tudati szinten a megnyugvással és a bölcsességgel kapcsolatos, a Yinhez sorolható. A szó a hegy árnyékos oldalát jelenti, míg a Yang a naposat. A Yang a férfiasságot sugárzó elem, ami szintén nem egyezik meg magával a férfival. Az energiának ez a típusa ad és kiterjed, felemelkedik és aktivizál, meleg, égies illetve tudati szinten az aktivitással és együttérzéssel kapcsolatos.

Ha a Yin típusú földi energiát akarjuk megismerni, törökülésben üljünk és a következőkre koncentráljunk, ha lehet az esti órákban. A testünk derék alatti része és a Föld – a kissé megnyújtott kilégzés ereje által – összeolvadnak. Ha úgy érezzük, hogy ez sikerült, akkor a továbbiakban már az egész Földre koncentráljunk. Ügyeljünk arra, hogy az energia, amelyet a Földbe áramoltatunk, olyan szélesre is hatoljon, amilyen mélyre. Ezután koncentráljunk a Földben lévő értékes és különleges rezgéseket tartalmazó ásványokra és ércekre, amelyek a gyakorlat közben fokozatosan erővel, nyugalommal és intuitív bölcsességgel töltik fel lényünket. Ezáltal fokozatosan megismerkedünk a Yin elemmel. Ez nyugodttá, kitartóvá és befogadásra képessé tesz bennünket.

A Yang energia megtapasztalásához vegyünk fel álló helyzetet kis terpeszben, és most a test felső fele olvadjon össze a fejünk felett elterülő éggel, ha lehet a hajnali órákban. A gyakorlat során a belégzésen legyen a hangsúly, amelynek tudatosítása közben gyűjtsük össze mindazokat a tiszta Yang sugárzásokat, amelyeket a bolygók és csillagok bocsátanak ránk. Érezzük, hogy ez az erő kívül felemeli a fejet és könnyűvé teszi a tartást, belül pedig táplálja, aktivitással és együttérzéssel tölti fel a Szellemet. Így hamarosan érezhetővé válik a Yang energia, amely élénkít, felemel, felvidít és megszabadít szorongásainktól.

A Yin és Yang egyensúlyának fontosságáról

A Yin, illetve Yang energia egymással ellentétes hatásúak, mindkettőre szükségünk van, akárcsak az ébrenlétre és az azt kiegészítő alvásra. Az életünkben fellépő problémákat az energiák egyensúlyának felborulása okozza. Ez igaz mind a mentális, mind a testi problémákra. Ha ez utóbbiakat vizsgáljuk, vannak Yin, illetve Yang típusú betegségek. Ha túl sokat alszunk, testünkben sok Yin halmozódik fel, amely idővel akár az egészségi állapotunkat is befolyásolhatja. Ugyanez történik, ha nem pihenjük ki magunkat és feléljük Yang energiánkat. Ebből Yang típusú betegségek jöhetnek létre. Ahhoz, hogy ezek ne alakuljanak ki, a kettő megfelelő időközönkénti váltogatására van szükség, mert e nélkül életünk nem lesz egészséges és hosszú.

A Yin-Yang ábra rajzolását segítő szerkesztés bemutatása

A Yin-Yang elv különböző viszonyításai

Ezzel az elmélettel kapcsolatban többször találkozhatunk olyan megjegyzésekkel, amelyek ugyanazt a dolgot, hol Yin, hol Yang tulajdonsággal illették. Az ilyen megjegyzések, a hibákat leszámítva, nem paradoxonok. Erre a Yin és Yang teljes relativitása ad magyarázatot. Ahhoz, hogy valamiről megállapíthassuk, hogy mely polaritáshoz tartozik, viszonyítási rendszerre van szükségünk. A taoista világszemlélet két ilyen viszonyítási alapot használ:

  • az egyik az univerzum,
  • a másik az ember.

Az első szemléletet „eredendőnek”, a másodikat „az emberre gyakorolt hatásnak” hívják. Ha a Föld és Ég kapcsolatát vizsgáljuk e két rendszer szerint, akkor a következőt kapjuk:

  • A Föld az univerzum szerint Yang, amelyet az Ég Yine fogad be, az emberre gyakorolt hatása szerint azonban Yin.
  • Az Éghez képeset a Föld Yang, mert ő változik és átalakul, míg az ember az anyaföld erejét felszívva, megnyugszik és lecsendesül, Yinné válva.

A legkézenfekvőbb példa erre a férfi-nő kapcsolat. A férfi, mint Yang, csinos nők társaságában, átvéve az ő Yinüket, nem elnőiesedik, hanem ellenkezőképp, a Yang fog benne megerősödve dominálni. Az Eredendően Yin, hatásában tehát Yangot hoz létre.

A Tűz és Víz ábrázolása a Wudang-hegy fő kolostorának egyik ajtaján

Tartalom átvétel