A Három Kincs

San Bao (Három Kincs)

"Az emberi élet a Három Kincstől (Életerő, Életenergia és Szellem) függ; ha a Három Kincs bőséges, az emberek élnek, ha valamelyik szétszóródik, az emberek meghalnak. Ha birtokolni szeretnéd a Három Kincset, először önfeláldozónak kell lenned. Mikor önösségeden túllépsz, a tudatod megnyílik, s mikor a tudat nyitott, a Három Kincs nem szivárog el vagy szóródik szét. Csak növekszenek, és nem csökkennek. Növekedés csökkenés nélkül, növekedés és gyarapodás, így az ember belsőleg feltöltődik. Miután ez megtörtént, a teremtő működések szüntelenül élni fognak." - Liu Yiming

San Bao (Három Kincs), a Qi modern irásjegyével:

A Yin és Yang mint energia a körülöttünk lévő világban is megjelenik: ezek az Ég, a Föld és az Ember. Az Égi Alap, a Yang típusú energia összesűrűsödése, az égen található, csillagok és bolygók formájában. Ezek az égitestek folyamatosan energiát sugároznak a Földre és a rajta élő emberekre. Befolyásolják a Föld felszínén zajló természeti folyamatokat, így az emberek életét is. A kínai felfogás szerint a különböző bolygók testi szinten való megjelenései a belső szervek. A Taijiquan szempontjából ez az energia táplálja a Szellemet és felelős az energiák emelkedéséért. A Yang felhalmozásának és az energia felemelésének következményeként a mozgás könnyeddé és lággyá válik. A gondolkodás tágas és szabad lesz, örömöt halmoz fel a tudatban.

Ha a Yang energia megszilárdul, vagyis veszít aktivitásából, akkor Földi Alapként fog megjelenni. A Földi Alap tartalmazza mindazokat a különleges rezgéseket kibocsátó ásványokat és érceket, amelyek a Föld belsejében nyugszanak. Ezeknek a sugárzásoknak döntő szerepük van az emberi test táplálásának szabályozásában. A kínai felfogás ugyanezen Földi Alap megjelenésének tartja a növény- és állatvilág létét is.

Ha megfelelő Yang (Égi Alap) és Yin (Földi Alap) halmozódi fel a gyakorló testében és tudatában, akkor e kettő találkozásából egy új Alap fog megszületni, melyet Emberi Alapnak hívnak. Az Emberi Alap kimondottan az emberre jellemző sajátosságokkal bír: egyik fő tulajdonsága az, hogy képes kezelni a másik két Alapot, a Földit és az Égit.


Jing (Életerő)

A Jinget (Életerő) néha szexuális energiának is fordítják, ami egyrészről igaz, mivel a Jing irányultságának egyik változatára utal. A Jing, attól függően, hogy milyen irányba áramoltatjuk, átalakulhat szexuális vagy szellemi energiává (Shen) is. A Jing a vesékben lakozik és irányítója az alsó Dantian. Minőségét tekintve egy letisztult energiafajta, melynek nagyobb része szülőktől örökölhető, így a megszületésünk után annak mennyisége nem növelhető. Ereje attól is függ, hogy szüleink mekkora izgalmi vággyal fogantattak meg bennünket.

Kisebb része ételből pótolható, főleg olyan zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával, melyek leszedésüket követően, szobahőmérsékleten sokáig elállnak (ilyen a legtöbb gyökér, illetve magvak). A húsok közül a nagy és erős állatok húsa tartalmaz több Jinget. Ha a Jing bőséges, akkor tele vagyunk elképzelésekkel, jók az öröklött tulajdonságaink, akaraterőnk és ügyességünk harmóniában lesz. A Taijiquan koncentrációs és légző gyakorlatai során az Életerőt Tiszta Qivé (Zhong Qi) alakítjuk át, majd keringetjük bizonyos pályákon.

Ha az Életerőt testi vágyaink lefelé irányítják, akkor szexuális energiaként, nemi váladékokként jelenik meg, ha viszont letisztult tudattal képesek vagyunk felemelni, akkor egy része Szellemmé (Shen), más része pedig Életnergiává (Qi) alakul át. A Jing képezi a fejlődésünkhöz szükséges alapenergiát. Spermaként, illetve menstrumként áramlik ki testünkből, ezért ezek szabályozása elengedhetetlen. A sperma és a menstrum nem egyenlő a Jinggel, ezek csupán szállító folyadékai. Ha valaki képes ezekből kivonni az Életerőt, akkor mag kiengedése, valamint menzesz alakalmával nem fog kifáradni és idegileg labilissá válni.


Qi (Életnergia)

Ez az egyik legnehezebben lefordítható kínai fogalom. A szó maga légzést vagy levegőt jelent, az írásjegyének felépítése mégis ennél többre utal, felépítésében el van rejtve az energia valódi jelentése. Talán a legegyszerűbb megközelítésben azt mondhatjuk, hogy ha "van Qi az jó, ha nincs az rossz". Elképzelhetetlen, hogy egy ember, aki nagy mennyiségű Qivel rendelkezik, és az akadálytalanul kering a szervezetében, ne legyen egészséges és boldog.

Ha a jó minőségű Qi képes átjárni a gondolatokat és a szerveket, akkor elkerülhető a neurózis és állandó frissesség érzésünk lesz. Ennek a megújító és élettel telítő hatása miatt lehetne Életenergiaként fordítani. Filozófiai szempontból a Qi a Yin és Yang váltakozását ösztönző hatás. Az erő, mely a Yint és a Yangot mozgásban tartja, és lehetőséget biztosít nekik, hogy egymásba alakuljanak. A Qit legtöbbször energiának fordítják, de ez csak az egyik megjelenési formája. Valahol a mérhető és a nem mérhető világ között van. Függetlenül attól, hogy a Qi tágabb fogalom, mint az energia, testi tapasztalásainkban érzetekként tapasztaljuk - az érzetek forrása pedig az Életenergia megváltozása a testben. Így a későbbiekben néha a Qi, néha az Életenergia fogalmát fogjuk használni.

A jelenségeket mozgásba hozó Életenergia minősége attól függően változik, hogy milyen funkciót tölt be és honnan ered. Összegzésképp láthatjuk, hogy egy olyan erőről van szó, mely nem csak az emberi testben, hanem körülöttünk a világban is jelen van. A Qi áramlása tartja mind bennünk, mind rajtunk kívül mozgásban a dolgokat. A legtöbb Qigong és Taijiquan gyakorlat célja a Qi lehető legnagyobb mennyiségű felhalmozása, és egyenletes keringésre késztetése. Ahol a Qi felhalmozódik, ott az élet aktívvá és sugárzóvá válik, ha viszont nagy mennyiségén kívül a mozgása is állandó, akkor az egészség stabillá, az élet hosszúvá válik.

A Qi megjelenési formái

Eredete szerint a Qit két csoportra bonthatjuk:

  • Születés Előtti Qi és
  • Születés Utáni Qi.

A Születés Előtti Qi (mely tágabb értelemben tartalmazza a Jinget is) a gének szintjén hat. A neve Yuan (Forrás), és befolyásolja testi adottságainkat, bőrünk és szemünk színét, az öregedés fokozatait és az egyéb genetikus jellemzőinket. Ez örökölt anyai, illetve apai energia, mely a petesejtből, valamint a spermából származik. A Qi másik csoportja a Születés Utáni (Szerzett) Qi. Ez két részből áll: Földi és Égi Életenergiából. A Földi Qit a gyomor választja ki az ételből, az Égit pedig a tüdő a levegőből, valamint a bőr a napfényből. A Neigong gyakorlatok ez utóbbi energiafajtát használják, így a Taijiquanban is fontos szerephez jut.

A Qi természete

A Qi a testben csatornákban kering. Több ezer ilyen csatorna létezik, melyek közül huszat (nők esetében huszonkettőt) emelünk ki. Ha ezekben az Életenergia jól kering, akkor az összes többibe is bőséggel jut. A kínai orvostudomány állítása szerint minden betegséget a Qi áramlásának elszorulása, illetve bizonyos helyeken való hiánya okoz. Ahhoz, hogy ne alakulhasson ki blokk, a szervezetet fel kell tölteni megfelelő mennyiségű energiával, s ennek akadálytalan áramlását is biztosítani kell.

A Qi áramlását mind fizikai, mind érzelmi okok gátolhatják. A Taijiquan gyakorlása szempontjából ezek közül kettőre kell különösen ügyelnünk:

  • érzelmi szempontból a gyakorlás során biztosítani kell a külső és belső nyugalmat,
  • fizikai szempontból pedig az inak és izmok feszülés mentességét.

A Vér szállítja a Qit, ezért még a helyi izommerevségek is blokkot okozhatnak. Ha akadály kerül a Qi áramlásának útjába, akkor a blokkot kell feloldani, és nem az energiát átnyomni, áterőltetni rajta. Ennek megértéséhez az Életnergiát néha vízhez, az energiavezetékeket pedig csatornákhoz hasonlítják. Az elszorulás olyan, mint a gát a vízmederben: minél több vizet vezetünk oda, annál nagyobb lesz az áradás, és ezáltal a veszteség. Ezért ha meg akarjuk tartani a Qit, akkor nem jó lökdösni, hanem szabad utat kell számára biztosítani.

A Qinek ez a természete olyan, mint a lusta kutya. Ha a kutyát a hátulsó részénél fogva erőteljesen megpróbáljuk előre tolni, akkor az szinte beleül a tenyerünkbe és nem engedi magát. Ha viszont ugyanezt igen gyengéden próbáljuk meg, a kutya engedelmeskedni fog, és megindul előre. Ne erőltessük az energiák áramlását! A Qi testünk több pontján keresztül, főképp a gát és nemi szervek, a hónalj, a száj és a hetes nyakcsigolya alatti ponton keresztül szivároghat ki.

Ezeken a pontokon akkor veszíthetünk Qit, ha a testtartásunk helytelen, ha sokat bánkódunk, ha agresszív indulatok kerítenek minket hatalmukba - azaz minden olyan esetben, amikor túlzott stresszhatás ér minket. Mesterem egyik tanítása alkalmával kifejtette, hogy nem csak a negatív stresszhatások, hanem néha egyszerű, ártalmatlan dolgok is megcsapolják energiakészleteinket. Ezek közé sorolta a túlzott múltba való feledkezést, illetve a jövő felé irányuló ábrándozást is.


Shen (Szellem)

A tudat egyik aktív megjelenési formája a Shen (Szellem). A Shen ugyan Szellemet jelent, de valójában annak minőségére utal. Ez az egyik legkifinomultabb energia, mely ha nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre, akkor a test folyamatai a használatával könnyen irányíthatóvá vállnak. Ennek oka, hogy ahol a Shen megjelenik (vagyis bőséges a szellemi energia), ott a Qi is hamarosan összegyűlik. A Shen központja a két szemöldök találkozási pontja felett, a homlok közepe alatti kis mélyedésben található. Ezt hívják felső Dantiannek.

Ha ide megfelelő mennyiségű energiát gyűjtünk, akkor képesek leszünk olyan energiákat meglátni, amelyeket finomságuk miatt eddig nem érzékelhettünk. A Shen hatása életünkre óriási, mégis igen ritkán alkalmazzuk. Mivel a modern társadalmak a gondolatokat jutalmazzák, a Szellem legtöbbször passzív marad (a Shen a gondolatok ellentéte). A Szellemünk gondolkodás hiányában nem kételkedik, ezért döntései magabiztosak és helyesek. A világ bölcs uralkodói mind erős Shennel rendelkeztek. Ha ezt a részünket képesek vagyunk tudatosítani, és kezünkben tartani, továbbvihetjük azt a halálunk utánra is.

Energiavezetékek és központok

A Földet nem csak patakok és folyók borítják, hanem tavak és tengerek is. A testben is hasonló a helyzet: az Életenergia tavait és tengereit hívjuk energiaközpontoknak. Mindegyik energiaközpontnak saját funkcióval és energetikai minőséggel rendelkezik, amivel az adott központ dolgozik. A Taijiquanban eleinte három ilyennel foglakozunk: az alsó, a középső és a felső Dantiannel. Az alsóban lakik az átalakított Jing, a középsőben a Qi, a felsőben pedig a Shen. Ezeket a pontokat felfoghatjuk olyan kapukként is, amelyeken keresztül lehetőségünk van lényünk megváltoztatására. Így az alsó Dantian megismerése segít a testi erők uralásában, a középső az érzelmek és érzetek szabályozásában, a felső pedig Szellemünk megtapasztalásában.

Felső Elixír Mező (Shang Dantian)

Az intelligencia, a dolgok természetének gyors és mély megértésének, valamint más világokba nyíló kapu. Nem jó ha mozog, mert akkor energiáját szétszórja. A homlok közepétől kissé lejjebb helyezkedik el, közvetlenül a koponyacsont mögött. Szellemi betegségek esetén lecsúszik egészen az orrig. A Sárga Palotáról szóló könyvben ezeket olvashatjuk róla:

„Az Égi Szív a Nap és a Hold (vagyis a két szem) között fekszik.[...] Az élet a négyzetlábnyi ház négyzetujjnyi területén szabályozható. A négyzetlábnyi ház az arc, a négyzetujjnyi terület az arcon mi más lehetne, mint az Égi Szív? A négyzetujjnyi terület közepén lakik a ragyogás. Az ékszerváros bársony termében lakik a Legfőbb Üresség és az Élet Ura. A konfuciánusok ezt a helyet az Üresség Középpontjának nevezik, a buddhisták az Élet Teraszának, a taoisták pedig az Ősi Földnek, Sárga Palotának, Sötét Hágónak vagy az Ég Előtti Terének. A Mennyei Szív a lakhely, melynek ura a fény."

Középső Elixír Mező (Zhong Dantian)

Az érzelmek uralásának, az élethelyzetek örömteli megélésének, a Yin-Yang egyensúly fenntartásának központja. Mivel ez a Tűz Változó Állapot jegyében van, jó, ha mozog. Nőknek általában magasabban van, a szívhez közelebb, a férfiaknak (főleg idősebb korban) lesüllyedhet egészen a köldökig. Természetes helye a rekeszizom környékén, közvetlenül a bőr alatt van.

Alsó Elixír Mező (Xia Dantian)

A testi erő irányítója, a gondolataink és érzelmeink nyugalmának kapuja. A Víz Változó Állapot jegyében képes lehűteni a túlzott Tüzet. Ez a központ könnyebben merül ki, mint a másik kettő, ezért a benne lévő erőt jó, ha rögzítjük, vagy Neigong gyakorlatokkal felfelé vezetjük. Helye a köldök alatt három ujjnyival van.

 


A Három Dantian és a Du, valamint Ren Mo egy ősi ábrázoláson. Ezen a rajzon helytelenül felrajzolt energiaközpontokat és csatornákat figyelhetünk meg. Mivel a belső gyakorlatok nagy fizikai erőt is eredményeztek, a taoisták így próbálták beavatatlan szemek elől elrejteni a módszerek titkait. A Három Dantian mellett az alkímiában is használt kifejezéseket találhatjuk.

Átlagos szinten a Jing mennyisége dönti el, hogy a hétköznapi életünkben mennyire leszünk frissek és erőteljesek. Ébredését követően felemelkedik, és közben különböző képességeket kelt életre. Ahogy emelkedik, úgy veszíti el fizikai mivoltát és egyre jobban szellemi energiává alakul át. Mikor eléri a fejtetőt, megvalósul a legmagasabb megismerés. Ez a végső cél, ahol minden korlát felszabadul, és a gyakorló azonosulhat valódi önmagával.

Tartalom átvétel