Az Áramlással Alakulás – Zaohua

Az áramlással alakulás

Az áramlással alakulás tanítása bemutatja számunkra a cselekvő nemcselekvés (為無為 wei wuwei) működését. Amikor megszüntetjük az evilági hatások befolyásoló erejét, nem a passzivitásba jutunk. Az evilágiból felszabadulva, természetesen jelenik meg Szellemünk Eredendő Természete, mely velünk született képességeket hordoz. Amennyiben ezek a minőségek uralják hétköznapi tudatunkat, az Erények gyakorlása, a szeretet és a spontán bölcsesség minden erőltetéstől mentesen, egyedüli valóságként jelenik meg. Természetes állapotunkban nem is tudunk másképp cselekedni, mint e három erővel összhangban.

Ezeket a természetes minőségeket mindig tapasztalhatjuk, ha a könnyedség cselekvő nemcselekvés állapotában időzünk. Eredendő, azaz valódi minőségekről van szó, amelyet minden ember veleszületetten hordoz. Ha valaki nem az evilágiba engedi gyökereit, természetesnek fogja látni az élet szeretetét, ápolását. Magától értetődően el fogja kerülni a konfliktusokat, mivel megszűnik benne az evilágival folytatott harc. Egyrészt látja az evilági, korlátozott minőségeket, másrészt tapasztalja az Út (道 dao) minőségeit, melyek mindent átjárnak, még a korlátokat is. Ez olyan érzés, mintha egyszer csak a valóságban jelennénk meg.

Megtapasztalható az állandó változás és áramlás, ami mozgásban tartja a dolgokat, és tapasztalható, hogy mindez az Út gondviseléséből születik. Ehhez az állomáshoz érve a tanítvány megszűnik harcolni a világgal, természetesen akar részt venni az áramlásban. Ezt nevezik néha a „világba való befolyásnak” vagy áramló átalakulásnak (zaohua). Ha fent tudjuk tartani a cselekvő nemcselekvés tudatállapotát, tetteinket a világot alakító áramláshoz igazítjuk. Megértjük, hogy minden jelenség megszületéséhez időre van szükség, ezzel megszüntetjük a felesleges, türelmetlen aktivitásunkat, és engedjük a dolgok természetes kibontakozását.

Továbbá megértjük azt is, hogy a cselekvő nemcselekvés nem egy kényelmes passzivitást jelent, mert megtalálva Szellemünket megismerjük azokat a minőségeket, amelyeket nekünk kell megjelenítenünk életünkben. Ez az Út által ránk ruházott feladatunk, amit nem hasonlíthatunk hétköznapi feladatokhoz. Alaptermészetünket (性 xing) megtapasztalva megérezzük azokat a minőségeket, amelyeket természetesen és könnyedén meg tudunk jeleníteni erőltetés, és a világgal való szembefordulás nélkül.

A cselekvő nemcselekvés állapotában érezni fogjuk, hogy mikor kell csendben visszavonulnunk, illetve mikor kell természetesen megjelenítenünk belső szellemi tulajdonságainkat. Ez az erő és rugalmasság használata. Az erő a Szellemünkből ered, a rugalmasságunk pedig a szabad tudatunk akarata. Minden esetben mi dönthetünk arról, hogy Szellemünk erejére támaszkodva hozzuk meg döntéseinket, vagy az iskolában és a neveltetés által kialakított, evilági tudásunkra alapozva.

Tartalom átvétel