Ba Xian

A Nyolc Halhatatlan - Ba Xian 八仙

Lǚ Dòngbīn 呂洞賓
A mágikus kardot forgató tudós

Lü Dongbin, más néven Lu Chunyangzi (Teste Tiszta Yang) az i. sz. 8. században született. A Nyolc Halhatatlan csoportjának másik tagja – Zhongli Quan – vezette be a taoizmus rejtelmeibe, amit oly magas szinten megvalósított, hogy Ő lett a Nyolc Halhatatlan vezetője, és számos belső alkímiai irányzat Pátriárkája. Zhongli Quannal azután találkozott, hogy sokadik alkalommal sem sikerült letennie a hivatalnoki vizsgát, és elkeseredettségében a hegyekbe vonult. Zhongli Quan vendégül látta barlangjában és egy tál kölest főzött neki. Közben Lü Dongbin elaludt és álmot látott. Magas rangot kapott, gazdag, nagyhatalmú család lányát vette feleségül, és röviddel ezután gyermekei születtek. Később miniszterelnöknek nevezték ki, és igen nagy befolyásra tett szert. Egy napon azonban a császár rosszkedvében volt, ezért Lü Dongbint megfosztotta hivatalától, házát átkutatták és vagyonát lefoglalták. A feleségét és a lányát elvitték rabszolgának, a fiát és a vejét bebörtönözték, őt magát pedig száműzték. Végső elkeseredésében a Zhongnan-hegységbe ment, hogy leugorjon egy magas kőszirtről és véget vessen életének.

Ekkor hirtelen felébredt, és látta, hogy Zhongli Quan mosolyogva szítja a tüzet a köles elkészítéséhez. Ráébredt, hogy nem szabad túl sok figyelmet szentelni a múlandó gyönyörnek és sikernek, és az ember élete nem több egy álomnál. Lü Dongbin kiábrándult a halandók világából és követte Zhonglit, hogy gyakorolja a taoizmust. A belső alkímián kívül Mesterétől tanulta meg a kétélű egyenes kard használatát, azzal a karddal, amelyet egyszer a Tűz Sárkánytól kapott ajándékba, miután legyőzte a tíz kísértést. Háromrészű szakállt visel, mely a belső alkímiában használatos Chong Mo tároló három fő részét jelképezi. A kezében tartott légycsapó a világi kötődések, az illúziók és a negatív hatások megszűnését szimbolizálja.

Lü Dongbin főbb munkássága:
1. Tovább vitte Mestere, Zhongli alkímiai munkásságát, de az aranyból és ezüstből való elixírkészítés helyett a belső alkímia gyakorlását képviselte.
2. Belső alkímiai tanításának egyik rendhagyó törekvése, hogy egyesítse a buddhizmust és a taoizmust.
3. A Szellemi Természet és a test együttes művelését hirdette.
4. Megújította a három méreg elvágását, az irigység, a szeretet utáni vágy és az aggodalom megszűntetését.

Művei:
A misztériumok felfedéséről
A Legfőbb Elixír felfedezésének éneke
A hexagrammok éneke
A száz kérdés
A gabona szellemének éneke
A Legfelső Egység Arany Lényegiségének törvénye
A ragyogó kincsről

Zhōnglí Quán 鍾離權
A legyezőt tartó harcos

Más néven Han Zhongli, a Han-dinasztia korában született, és már a születése is rendkívüli volt: erős fényjelenség kísérte, és élete első hetében semmit sem evett és nem is sírt. Ifjú korában híres és dicsőséges hadvezér lett, de az Égi erők beavatkoztak, hogy a siker és kitüntetések nehogy eltérítsék, s elvonják az Igaz Útról, ezért megismertették vele a vereséget. Kétségbeesésében a hegyekbe ment, ahol találkozott egy taoista remetével, és tőle kezdett tanulni. Erényes cselekedetek sorát vitte véghez. Megtanult rézből és ólomból aranyat és ezüstöt csinálni és ezt szétosztotta a szegények között. Egyszer Égi jelet látott, amely alapján talált egy jáde ládikát s benne útmutatásokat arra, hogyan válhat Halhatatlanná. Követte az útmutatásokat, és erőfeszítését siker koronázta. Lü Dongbint Ő tanította meg a Dao művelésére. A kezében legyezőt tart, mellyel képes életre kelteni a halottakat.

Művei:
Az Elixír visszafordításának éneke
Az illúzió szétoszlatásának és a Dao helyreállításának éneke

Zhāng Guǒlǎo 張果老
A szamáron ülő öregember

Zhang Guolao különleges mágikus képességeiről volt híres a Nyolc Halhatatlan között. Megdöbbentő tetteket, varázslatokat vitt véghez, amelyekkel arra tanított, hogy észrevegyük rejtett erőinket, ki nem bontakoztatott képességeinket. A 8. században született, és idős korára valósította meg a Halhatatlanság titkát, ekkor változott át Eredendő Párává. Több Tang-kori uralkodó is meghívta udvarába, amiket általában visszautasított. Egyszer egy császárt mégis azzal szórakoztatott, hogy mérget ivott és láthatatlanná vált az uralkodó színe előtt. Mágikus tudása annyira elbűvölte az uralkodót, hogy magas rangot és a saját lánya kezét ajánlotta Zhang Guolaónak. Ő azonban mindkettőt visszautasította, mire a császár magához hívatta. Zhang Guolao nem akart menni, ezért lefeküdt és meghalt, de később tanítványai üresen találták a koporsóját, majd ezt követően több helyen is találkoztak vele.

Gyakran utazott fehér szamáron, amelyen fordítva ült. A szamár 1000 lit, vagyis 12000 km-t volt képes megtenni naponta, és nem szomjazott meg ez idő alatt. Pihenéskor Zhang Guolao összehajtotta, mint egy papírt és egy kis dobozba tette. Amikor újra útnak akart indulni, leköpte vízzel, mire ismét valódi szamár lett belőle. Kezében csattogtatót vagy páva (főnix) tollat tart, amellyel megjósolja a jövőt, és Ő segíti a lelkek inkarnálódását.

Lǐ Tiěguǎi 李铁拐
Vasmankós Li

Li Tieguai a 2. században, a Han-dinasztia idején született. Magas, erős fiatalember volt. Egy napon kiengedte tudatát a testéből, hogy a Huashan-hegyhez utazhasson és találkozzon Laozivel. A tanítványának azt mondta, hogy ha tudata nem tér vissza hét napon belül, hamvassza el a testét. A határidő letelte előtt a tanítvány váratlanul hírt kapott anyjáról, aki súlyosan megbetegedett, így útnak indult, de előbb, idejekorán elégette Mestere testét. Nem sokkal ezután a Mester visszatért, de nem találta a testét. Ekkor felfedezett egy halottat az erdőben és elhatározta, hogy abba költözik be. Ahogy felállt érezte, hogy valami gond van az egyik lábával, majd tanára, Laozi által előállított varázsital használata után azt vette észre, hogy egy nagyon csúnya külsejű, sánta ember lett belőle. Laozi ezt mondta neki: „A külső megjelenés nem befolyásolja a taoista fejlődést. Bárki lehet valódi Mennyei Halhatatlan mindaddig, amíg érdemben és erényben bőségesen tesz előrelépéseket.” Később megvalósította az energia Öt Változó Állapotát és egy Eredendő Energiává egyesítette a Yint és a Yangot. Vasmankós Lit gyakran alamizsnát kéregető koldusként, kócos hajjal, piszkos arccal ábrázolják, vállán vasmankót és tökhéj korsót tart, ami a világegyetem szimbóluma. Ebben tartja a varázsszereket, gyógyszereket, melyekkel meggyógyítja a betegeket és feltámasztja a holtakat.

Hé Xiāngū 何仙姑
A virágot tartó női Halhatatlan

He Xiangu az egyetlen nő a Nyolc Halhatatlan közül. A Tang-korban született, családja nagy szegénységben élt. Tizennégy évesen csodálatos álmot látott, melyben megjelent neki Lü Dongbin, és azt a tanácsolta, hogy porrá tört csillámmal táplálkozzék, és megajándékozta a Halhatatlanság barackjával. Ahogy a barackot megette, rögtön Halhatatlanná változott. Ezután soha többet nem érzett éhséget és szomjúságot, szüzességi fogadalmat tett, majd hamarosan elhagyta otthonát és a hegyekbe ment. Gyakorlataival mozgását könnyűvé lette, felhőkön repült, gyógynövényeket és ételt gyűjtött a szegényeknek és képes volt megjósolni a jövőt. A nők, az ártatlanok, a szegények és az elnyomottak védelmezője. Erejét mutatva mágikus lótuszvirágot tart, ami a nyíltszívűség és az isteni ragyogás virága.

Hán Xiāngzi 韓湘子?
A fuvolázó zenész

Han Xiangzi a 8. században született, gyermekkorában féktelen volt, megvetette a világ fényűzését és hiúságát. Szegénysége nem zavarta, mivel el volt foglalva az Égi Törvények kutatásával. Így vált a Yin-Yang és az Öt Változó Állapot mesterévé. Köntösében a Szent Csomót hordta, ami annak a jele, hogy Ősi Energiává egyesítette a Yint és a Yangot. A fiatal Hanra Lü Dongbin is felfigyelt, és tanításokban részesítette, majd azt ígérte neki, hogy megmutatja számára a világegyetemet. Ehhez Lü felvitte Hant a Halhatatlanság barackjának fájára, ám Han nem tapasztalt semmit mindabból, amit Lü ígért. A Halhatatlan Lü Dongbin ekkor lelökte Hant a fa tetejéről, aki zuhanás közben tapasztalta meg a végtelen teret. Átélte a teljes halál állapotát, és elérte a Halhatatlanságot. Han is híres volt különleges képességeiről. Másodpercenként 1000 lit tudott futva megtenni, kupájából a bor sosem fogyott ki és a földből, csupán a gondolatai segítségével, virágot tudott fakasztani. Virágkosárral és fuvolával ábrázolják, melyen a Hat Gyógyító Hangot játssza. A művészek és zenészek patrónusa.

Cáo Guójiù 曹國舅
A színész

Cao Guojiu a császári család tagjaként született a Song-dinasztia idején. Bátyja erőszakos, hedonista férfi volt, aki gyilkosságot követett el. Cao emiatt annyira szégyellte magát, hogy vagyonát a szegényeknek adta és a hegyekbe ment, ahol visszavonultan, remeteként élt, testét növényekkel borította és a taoizmus gyakorlásának szentelte magát. Miután összhangba hozta testét, tudatát és Szellemét, könnyedén bele tudott olvadni a Daóba. Egy napon két Halhatatlannal, Lü Dongbinnel és Zhongli Quannal találkozott, akik megkérdezték tőle mit csinál a hegyekben. Cao azt felelte, hogy a Daót táplálja és az Utat tanulmányozza.
„Hol van a taoizmus Útja?” kérdezte ezután Lü. Cao felmutatott a Mennybe.
„Hol van a Menny?” folytatta Lü. Cao a szívére mutatott.
Zhongli ekkor elmosolyodott és így szólt: „A Szív a Menny, a Menny az Út. Te magad már megtaláltad és érted a dolgok Eredetét!”
Ezután Cao együtt utazott a Halhatatlanokkal. Kasztanyettával ábrázolják, amelyen lágy, nyugtató zenét játszik, hogy segítse a meditációt és a világegyetemben való utazásokat. A színház védőszentje, és a nemességet képviseli.

Lán Cǎihé 藍采和
A virágkosarat tartó énekes

Lan Caihe a Tang-dinasztia idején született, a Nyolc Halhatatlan legfiatalabb tagja. Sohasem öregedett, külseje változatlan maradt, mezítláb járt-kelt, folyton énekelve és furulyázva. Nyáron gyapottal tömött, vastag ruhát viselt, télen hóban aludt, miközben teste gőzölgött, ami a belső hő megvalósításának jele. Az utcákon dalokkal tanított az élet csalfa örömeiről, a szüntelen és felesleges újraszületésekről. Balladáinak szavai általában intések voltak, amelyek elgondolkodtatták az embereket, és arra buzdította őket, hogy kövessék a Daót. Egyik éneke így szólt:

„Az énekes Lan Caihe szemében, meddig tart életed?
A szép arc a tavaszi zöld fákhoz hasonló,
hogy is lehetne örökké, változatlanul megőrizni azt?”

Kezében egy kosár virágot vagy egyéb növényt (krizantémot, bambuszágat) tart, ami a Halhatatlanságot jelképezi. Gyakran ábrázolják furulyával a kezében.

 

 

A Nyolc Halhatatlan a pekingi Fehér Felhő Kolostorban. Négy párban vannak egymással szembeállítva, mely megfelel a Nyolc Guával való kapcsolatuknak.

Tartalom átvétel